لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنجره‌ای به گذشته: خاطرات علاء‌الدین میرمحمدصادقی
به‌اهتمام:بهراد مهرجو ؛ به‌اهتمام:متین غفاریان - کارآفرین - دیویی: 955.0824092 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 180000 ریال - 8 -5-91948-600-978 انتخاب
2- پنجره‌ای به گذشته: خاطرات علاء‌الدین میرمحمدصادقی
به‌اهتمام:بهراد مهرجو ؛ به‌اهتمام:متین غفاریان - کارآفرین - دیویی: 955.0824092 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 8 -5-91948-600-978 انتخاب
3- پنجره‌ای به گذشته: خاطرات علاء‌الدین میرمحمدصادقی
به‌اهتمام:بهراد مهرجو ؛ به‌اهتمام:متین غفاریان - کارآفرین - دیویی: 955.0824092 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 8 -5-91948-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1