لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(336)
چاپ مجدد (250)
تالیف (585)
ترجمه (1)
تهران (492)
شهرستان (94)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (586) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده - حضانت - قیم - نمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55016 - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 9 -08-8786-964 انتخاب
2- قانون مدنی در آئینه آرای دیوانعالی کشور "حقوق خانواده"
به‌اهتمام:یدالله بازگیر - فردوسی - دیویی: 347.550177 - 272 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -62-5988-964 انتخاب
3- طلب با رویکردی بر حقوق مالی زوجه
نويسنده:امید محمدی - اندیشه سبز نوین،اندیشه عصر - دیویی: 346.550134 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -45-8106-600-978 انتخاب
4- قوانین و مقررات خانواده
نويسنده:نوید خوروش - خرسندی - دیویی: 346.55015 - 576 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 58000 ریال - 1 -076-114-600-978 انتخاب
5- ازدواج آسان با مهارت‌های زندگی: شروط ضمن عقد بجای مهریه سنگین
نويسنده:ساسان سیادتی - خودیار - دیویی: 346.55016 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -12-7194-600-978 انتخاب
6- محشی قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق
نويسنده:علیرضا میرزائی - بهنامی - دیویی: 346.55016 - 336 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 4 -22-5380-600-978 انتخاب
7- طلاق چرا؟!
نويسنده:سیدحسن اسعدی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 346.55015 - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 9 -204-451-964 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 346.55016 - 148 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 90000 ریال - 1 -78-7894-600-978 انتخاب
9- مجموعه مقررات ثبت ازدواج و طلاق
نويسنده:علی مظفری - آثار اندیشه - دیویی: 347.55016 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 2 -26-7268-964 انتخاب
10- قانون حمایت خانواده، 1391 به انضمام: قانون حمایت خانواده، 1353
تدوين:مهری موسوی‌مقدم - حقوق امروز - دیویی: 346.55015 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -04-7047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 59