لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(175)
چاپ مجدد (212)
تالیف (343)
ترجمه (44)
تهران (109)
شهرستان (278)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (387) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شروح التلخیص
نويسنده:احمد مطلوب - ادب الحوزه (قم) - دیویی: 808.04927 - 496 صفحه - جلد 4 - رحلی - چاپ 2 سال 1363 - 4000 ریال - انتخاب
2- جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیع
نويسنده:احمد هاشمی‌ - مصطفوی - دیویی: 808.04927 - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1373 - 3900 ریال - انتخاب
3- ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ال‍واض‍ح‍ه‌: ب‍ی‍ان‌ و ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ و ال‍ب‍دی‍ع‌ ل‍ل‍م‍دارس‌ ال‍ث‍ان‍وی‍ه‌ و ف‍ق‍ا ل‍ل‍م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ذی‌ اق‍رت‍ه‌ وزاره‌ ال‍ت‍رب
نويسنده:علی جارم ؛ نويسنده:مصطفی امین - بنیاد بعثت - دیویی: 808.04927 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1369 - 1500 ریال - انتخاب
4- الاصباح فی شرح تلخیص المفتاح المعروف ب "المطول"
نويسنده:مسعودبن‌عمر تفتازانی ؛ شارح:محمدزکی جعفری - دار الحجه (عج) - دیویی: 492.75 - 828 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 0 -21-5136-600-978 انتخاب
5- آشنایی با علوم بلاغی "1" علم معانی
نويسنده:حمید محمدی - موسسه فرهنگی دارالذکر - دیویی: 297.153 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8500 ریال - 7 -13-6911-964 انتخاب
6- علوم البلاغه: فی البدیع و العروض و القافیه (المراجعه الثنایه مع التعدیلات)
نويسنده:اباذر عباچی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 808.04927 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 55000 ریال - 0 -0163-02-600-978 انتخاب
7- مختصر المعانی
نويسنده:مسعودبن‌عمر تفتازانی - دارالفکر - دیویی: 492.75 - 324 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1382 - 16500 ریال - 0 -14-6012-964 انتخاب
8- زبان عربی
نويسنده:محمدتقی حکیم - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 492.75076 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 11000 ریال - 5 -205-476-964-978 انتخاب
9- جواهر البلاغه: تصحیح، ترجمه و متن اعراب‌گذاری شده
نويسنده:احمد هاشمی ؛ نويسنده:محمود خورسندی ؛ نويسنده:حمید مسجدسرائی - پیام نوآور - دیویی: 808.04927 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 65000 ریال - 9 -25-8692-964-978 انتخاب
10- شرح جواهر البلاغه: علم معانی
نويسنده:حسین احمدی‌شاهرودی - طلوع مهر - دیویی: 808.04927 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 19000 ریال - 9 -02-9611-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 39