لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(137)
چاپ مجدد (357)
تالیف (254)
ترجمه (240)
تهران (254)
شهرستان (240)
كودك و نوجوان (177)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (494) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان بدن: چگونه می‌توان از طریق اشاره‌های بدن افکار دیگران را خواند؟
نويسنده:آلن پیز ؛ مترجم:زهرا حسینیان ؛ ويراستار:محمود محبی - ترانه - دیویی: 153.68 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 30000 ریال - 2 -76-5638-964-978 انتخاب
2- آموزش روخوانی قرآن با روش اشاره
نويسنده:سیدمحمدمهدی طباطبایی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - جامعه القرآن الکریم - دیویی: 297.15107 - 56 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 48 سال 1391 - 5 -33-5823-964-978 انتخاب
3- روانشناسی زبان بدن (آنچه معلمان باید بدانند)
نويسنده:محمد بخشی‌مشهدلو ؛ نويسنده:محمدطاهر جعفری ؛ نويسنده:صدیف موسی‌پورالقناب - نایاب - دیویی: 153.69 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 7 -43-8044-600-978 انتخاب
4- زبان بدن
نويسنده:آلن پیز ؛ نويسنده:باربارا پیز ؛ مترجم:مریم شفقی - خلاق - دیویی: 153.69 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 190000 ریال - 4 -60-5920-600-978 انتخاب
5- آموزش روخوانی قرآن با روش اشاره
نويسنده:سیدمحمدمهدی طباطبایی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - جامعه القرآن الکریم - دیویی: 297.15107 - 56 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 37 سال 1390 - 5 -33-5823-964-978 انتخاب
6- بیش از آنچه فکر می‌کنید، حرف می‌زنید: برنامه هفت روزه با استفاده از زبان جدید بدن برای رسیدن به نتایج دلخواه
نويسنده:جنین درایور ؛ نويسنده:ماریسکاوان آلست ؛ مترجم:مرجان فرجی - جوانه رشد - دیویی: 153.69 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 0 -35-6716-600-978 انتخاب
7- آموزش روخوانی قرآن با روش اشاره
نويسنده:سیدمحمدمهدی طباطبایی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - جامعه القرآن الکریم - دیویی: 297.15107 - 48 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 56 سال 1392 - 8 -32-5823-964-978 انتخاب
8- کتاب جامع اسرار زبان بدن
نويسنده:آلن پیز ؛ نويسنده:باربارا پیز ؛ مترجم:سعید گل‌محمدی - نسل نواندیش - دیویی: 153.69 - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 349000 ریال - 9 -739-236-964-978 انتخاب
9- آموزش روخوانی قرآن با روش اشاره
نويسنده:سیدمحمدمهدی طباطبایی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - جامعه القرآن الکریم - دیویی: 297.15107 - 48 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 123 سال 1398 - 8 -32-5823-964-978 انتخاب
10- زبان بدن در کسب‌و‌کار: کنترل گفتگو، جلب توجه مخاطب، و انتقال پیام درست بدون گفتن حتی یک کلمه
نويسنده:مارک باودن ؛ مترجم:ساجده‌السادات حسینی ؛ ويراستار:کاظم زرین - کلک زرین - دیویی: 153.69 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 8 -39-5388-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 50