لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(970)
چاپ مجدد (989)
تالیف (1921)
ترجمه (38)
تهران (1675)
شهرستان (284)
كودك و نوجوان (23)
كمك درسی و آموزشی (395)

تعداد یافت شده (1959) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی
نويسنده:مهدی نوروزی ؛ نويسنده:پرویز بیرجندی ؛ مترجم:هدایت موتابی - سازش - دیویی: 428.64 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4600 ریال - انتخاب
2- مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد زبان (2) نظام جدید
نويسنده:محمدرضا شیخیان - گل‌واژه - دیویی: 425 - 56 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 3500 ریال - 3 -37-6150-964 انتخاب
3- مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد زبان (1) نظام جدید
نويسنده:محمدرضا شیخیان - گل‌واژه - دیویی: 425 - 56 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 3500 ریال - 9 -17-6150-964 انتخاب
4- جدیدترین آزمون و نمونه سئوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی
نويسنده:پرویز تاجیک - حدید - دیویی: 425 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1376 - 4000 ریال - 7 -04-6312-964 انتخاب
5- تست و نمونه سوالات انگلیسی نوین: مخصوص سوم راهنمایی
نويسنده:سهراب غلامپور - قلمرو - دیویی: 425 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 4000 ریال - 0 -01-6457-964 انتخاب
6- جدیدترین آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 3: قابل استفاده برای دانش‌آموزان سال سوم نظام جدید ...
نويسنده:پرویز تاجیک - حدید - دیویی: 425 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5000 ریال - 9 -03-6312-964 انتخاب
7- زبان انگلیسی (1) پیش‌دانشگاهی
نويسنده:علی‌اکبر خداپرست - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی ‌پیش‌ دانشگاهیان - دیویی: 425 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 ریال - 6 -04-6419-964 انتخاب
8- جدیدترین آزمون و نمونه سئوالات انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی
نويسنده:پرویز تاجیک - نشر تاجیک - دیویی: 425 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1376 - 4000 ریال - انتخاب
9- تعلیم، تمرین، توفیق شامل: گرامر دروس تمرینهای گوناگون دروس، نمونه‌های آزمون ماهانه، نمونه ...
نويسنده:پرویز صلاحی - آوای نور - دیویی: 425 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5800 ریال - 4 -31-6063-964 انتخاب
10- جدیدترین آزمون و نمونه سوالات انگلیسی 1 دوره پیش‌دانشگاهی
نويسنده:پرویز تاجیک - نشر تاجیک - دیویی: 425 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5000 ریال - 1 -7-91669-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 196