لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (23)
تالیف (38)
ترجمه (48)
تهران (74)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نشانه - معناشناسی روایی مکتب پاریس: جایگزینی نظریه مدلیته‌ها بر نظریه کنشگران: نظریه و عمل
نويسنده:علی عباسی ؛ ويراستار:فاطمه کواشی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 302.2 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -354-457-964-978 انتخاب
2- درآمدی به روایت‌شناسی
نويسنده:رولان بارت ؛ نويسنده:تزوتان تودوروف ؛ نويسنده:جرالد پرینس - هرمس - دیویی: 808.3 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 0 -296-363-964-978 انتخاب
3- زمان و حکایت: پیرنگ و حکایت تاریخی
نويسنده:پل ریکور ؛ مترجم:مهشید نونهالی - نی - دیویی: 809.922 - 482 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 480000 ریال - 3 -587-185-964-978 انتخاب
4- ویژگی‌های روایی داستان
نويسنده:صادق اسکندری ؛ نويسنده:احمد بهزادی - آوای آرامش - دیویی: 8fa3.009 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 1 -51-8827-600-978 انتخاب
5- درک روایت و فیلم
نويسنده:ادوارد برانیگان ؛ مترجم:سیدجلیل شاهری‌لنگرودی - سیاهرود - دیویی: 791.437 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 4 -43-7617-600-978 انتخاب
6- روایت‌شناسی داستانهای مثنوی
نويسنده:سمیرا بامشکی ؛ ويراستار:زهرا عالی - هرمس - دیویی: 8fa1.31 - 624 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -815-363-964-978 انتخاب
7- زمان و حکایت: زمان نقل شده
نويسنده:پل ریکور ؛ مترجم:مهشید نونهالی - نی - دیویی: 809.923 - 584 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 550 نسخه - 660000 ریال - 7 -592-185-964-978 انتخاب
8- گزیده مقالات روایت
نويسنده:مارتین مکوئیلان ؛ مترجم:فتاح محمدی - مینوی خرد - دیویی: 808.8023 - 586 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 9 -5-90230-600-978 انتخاب
9- سواد روایت
نويسنده:اچ. پورتر ابوت ؛ مترجم:رویا پورآذر ؛ مترجم:نیما مهدی‌زاده‌اشرفی - اطراف - دیویی: 808.3 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 480000 ریال - 9 -0-98019-600-978 انتخاب
10- سفر نویسنده: ساختار اسطوره‌ای در خدمت نویسندگان
نويسنده:کریستوفر ووگلر ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - مینوی خرد - دیویی: 808.06679143 - 370 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 79000 ریال - 1 -1-90230-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9