لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (14)
تالیف (1)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
2- دختر استالین
نويسنده:رزمری سالیوان ؛ مترجم:بیژن اشتری - ثالث - 494 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 8 -166-405-600-978 انتخاب
3- دختر استالین
نويسنده:رزمری سالیوان ؛ مترجم:بیژن اشتری - ثالث - 494 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 8 -166-405-600-978 انتخاب
4- دختر استالین
نويسنده:رزمری سالیوان ؛ مترجم:بیژن اشتری - ثالث - 500 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 5 -167-405-600-978 انتخاب
5- دختر استالین
نويسنده:رزمری سالیوان ؛ مترجم:بیژن اشتری - ثالث - 500 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 5 -167-405-600-978 انتخاب
6- موجی از خزر: سرگذشت یک مهاجر
نويسنده:محمدعلی صالحی ؛ ويراستار:علیرضا علینژاد - ورسه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -47-7060-600-978 انتخاب
7- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -723-363-964-978 انتخاب
8- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 1 -723-363-964-978 انتخاب
9- دختر استالین
نويسنده:رزمری سالیوان ؛ مترجم:بیژن اشتری - ثالث - 496 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 8 -166-405-600-978 انتخاب
10- دختر استالین
نويسنده:رزمری سالیوان ؛ مترجم:بیژن اشتری - ثالث - 600 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 5 -167-405-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2