لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (18)
تالیف (1)
ترجمه (22)
تهران (22)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 305.8915073 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 70000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
2- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - دیویی: 305.8915073 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 45000 ریال - 1 -723-363-964-978 انتخاب
3- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - دیویی: 305.8915073 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1 -723-363-964-978 انتخاب
4- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - دیویی: 305.8915073 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 120000 ریال - 1 -723-363-964-978 انتخاب
5- موجی از خزر: سرگذشت یک مهاجر
نويسنده:محمدعلی صالحی ؛ ويراستار:علیرضا علینژاد - ورسه - دیویی: 8fa8.362 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 170000 ریال - 6 -47-7060-600-978 انتخاب
6- دختر استالین
نويسنده:رزمری سالیوان ؛ مترجم:بیژن اشتری - ثالث - دیویی: 947.0842092 - 496 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 8 -166-405-600-978 انتخاب
7- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 305.8915073 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 120000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
8- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - دیویی: 305.8915073 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 80000 ریال - 1 -723-363-964-978 انتخاب
9- دختر استالین
نويسنده:رزمری سالیوان ؛ مترجم:بیژن اشتری - ثالث - دیویی: 947.0842092 - 493 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 8 -166-405-600-978 انتخاب
10- دختر استالین
نويسنده:رزمری سالیوان ؛ مترجم:بیژن اشتری - ثالث - دیویی: 947.0842092 - 400 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 5 -167-405-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3