لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک ایل، یک صدا: نگاهی به شعر و موسیقی
نويسنده:بهمن علاءالدین ؛ نويسنده:سعید شیرین‌بیان - کتاب شمس - دیویی: 789.092 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200000 ریال - 9 -04-5415-600-978 انتخاب
2- یک ایل، یک صدا: نگاهی به شعر و موسیقی
نويسنده:بهمن علاءالدین ؛ نويسنده:سعید شیرین‌بیان - کتاب شمس - دیویی: 789.092 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 200000 ریال - 9 -04-5415-600-978 انتخاب
3- علاءالدین، بهمن (مسعود بختیاری)
نويسنده:بهمن فردوسی - بهمن فردوسی - دیویی: 789.994 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 7 -134-69850-0-979 انتخاب
4- بوی خوش باوینه در بزرگ داشت استاد بهمن علاءالدین
نويسنده:هوشنگ فرجی‌فر ؛ ويراستار:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 789.092 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 4 -4-91907-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1