لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(415)
چاپ مجدد (551)
تالیف (586)
ترجمه (380)
تهران (840)
شهرستان (126)
كودك و نوجوان (113)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (966) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منم کوروش، پادشاه هخامنشی
نويسنده:مهدی سلطانی‌‌نژاد ؛ ويراستار:محمدمهدی نجفی - دعوت - دیویی: 955.015 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 9 -17-9344-964 انتخاب
2- اردشیر دوم و اردشیر سوم
گردآورنده:رعنا خزاعی - ابریشمی‌فر - دیویی: 955.0183 - 60 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 3 -01-8971-964 انتخاب
3- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمپ ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - آزرمیدخت - دیویی: 955.015092 - 392 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 6 -4-92735-600-978 انتخاب
4- کورش‌نامه
نويسنده: گزنفون، قرن 4 ق.م. ؛ مترجم:رضا مشایخی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.015 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 0 -286-445-964 انتخاب
5- داریوش دوم
نويسنده:رعنا خزاعی - ابریشمی‌فر - دیویی: 955.0182 - 62 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 5 -00-8971-964 انتخاب
6- امپراتوری ایران
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مرتضی ثاقب‌فر - ققنوس - دیویی: 955.01 - 154 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1388 - 4000 نسخه - 38000 ریال - 8 -257-311-964-978 انتخاب
7- تخت جمشید: پایگاه تمدن فرهنگ ایران و جهان
نويسنده:عبدالعظیم رضایی - در - دیویی: 955.637 - 672 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -29-6786-964-978 انتخاب
8- کوروش پیام‌آور کبیر
نويسنده:قاسم آذینی‌فر - دارینوش - دیویی: 955.015 - 184 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 6 -97-5563-964 انتخاب
9- یونانیان و بربرها: روی دیگر تاریخ: فهرست و پیوست‌ها
نويسنده:امیرمهدی بدیع ؛ مترجم:مرتضی ثاقب‌فر ؛ ويراستار:عبدالمحمد روح‌بخشان - توس - دیویی: 955.01 - 508 صفحه - (در15جلد ) - جلد 15 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 0 -637-315-964 انتخاب
10- بررسی اوضاع اقتصادی، اداری و اجتماعی ایران در زمان داریوش یکم (486 - 521 پ. م)
نويسنده:مهناز بابایی - ابن سینا - دیویی: 955.016 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 4 -77-7150-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 97