لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(217)
چاپ مجدد (28)
تالیف (243)
ترجمه (2)
تهران (207)
شهرستان (38)
كودك و نوجوان (24)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (245) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیلمنامه سینمایی فوق سری
نويسنده:بهزاد بهزادپور - کتاب نیستان - دیویی: 791.4375 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 145000 ریال - 7 -742-337-964-978 انتخاب
2- فیلم نوشت تاور کرین
نويسنده:علیرضا اکبرپور ؛ نويسنده:ثریا قاسمی - جمال هنر - دیویی: 791.4372 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 65000 ریال - 1 -25-7285-600-978 انتخاب
3- ت مثل ترانه و چند فیلمنامه‌ی دیگر
نويسنده:علیرضا صبوری - شیداسب - دیویی: 791.4372 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 70000 ریال - 3 -11-6586-600-978 انتخاب
4- پایان عاشقی
نويسنده:شعله نیک‌روش - نغمه زندگی - دیویی: 791.4373 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 2 -015-280-600-978 انتخاب
5- بیگانه‌ای در آژانس (فیلم‌نامه)
نويسنده:رایموند میساقیان ؛ ويراستار:سادنیک چم - نظری - دیویی: 791.4372 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 0 -805-289-600-978 انتخاب
6- فیلم‌نوشت شاه اسماعیل
نويسنده:حسن نجفی - ویهان - دیویی: 791.4372 - 136 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -92-8809-600-978 انتخاب
7- تپل
نويسنده:مهدی نیرومنش ؛ ويراستار:مونا راسته - واژه‌نگار - دیویی: 791.4372 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 7 -06-8627-600-978 انتخاب
8- پل معلق
نويسنده:مهدی نیرومنش ؛ ويراستار:مونا راسته - واژه‌نگار - دیویی: 791.4372 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 8 -1-96785-600-978 انتخاب
9- ماجراهای ده بالا: مبارزه با آدم بدها
نويسنده:داریوش قاسمیان‌دستجردی - داریوش قاسمیان دستجردی - دیویی: 791.3472 - 56 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 75000 ریال - 4 -4587-04-600-978 انتخاب
10- گلوگاه: فیلمنامه سینمایی
نويسنده:محمدابراهیم معیری ؛ ويراستار:علیرضا صبوری - شیداسب - دیویی: 791.4372 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 3 -82-6586-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25