لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(325)
چاپ مجدد (161)
تالیف (294)
ترجمه (192)
تهران (381)
شهرستان (105)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (486) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاداش‌های یک عمر زندگی
نويسنده:ادوارد زخاریا - فرسار - دیویی: 808.882 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 5 -6-91207-600-978 انتخاب
2- اندرزهای کوچک زندگی
نويسنده:جکسون براون ؛ مترجم:شبنم خوشبخت ؛ ويراستار:رعنا باباخانلو - کتاب آوند دانش - دیویی: 170.44 - 154 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8600 ریال - 1 -0-91108-964 انتخاب
3- بمون و بجنگ
مترجم:زهره زاهدی - پندار تابان - دیویی: 808.882 - 158 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 4 -31-6895-600-978 انتخاب
4- گفته‌های ناگفته
نويسنده:اسماعیل جانجانی - دادآفرید - دیویی: 808.882 - 82 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -1-99127-622-978 انتخاب
5- آیه‌های زندگی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:مهرداد فلاح - کتاب آوند دانش - دیویی: 294.544 - 372 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 23000 ریال - 2 -36-7114-964 انتخاب
6- تکنیک‌های طلایی موفقیت شامل: 310 نکته موثر و یادگیری
نويسنده:محمدیوسف کریمی - ساحل گیسوم - دیویی: 808.882 - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 5 -03-6855-600-978 انتخاب
7- 513 درس زندگی
به‌اهتمام:سام زالی - آرتابابا،نوآوران دانشگاه پارسه - دیویی: 808.888 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 9500 ریال - 0 -41-5426-600-978 انتخاب
8- مثبت
گردآورنده:عاطفه عابدین‌زاده - شلاک - دیویی: 808.882 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 4 -200-257-600-978 انتخاب
9- هدیه یک دوست: کلید دستیابی‌ به زندگی دلخواه
به‌اهتمام:زهره مینا - ماندانا مینا - دیویی: 158.1 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 5 -7-95168-964 انتخاب
10- هر روز مثبت فکر کن
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:نفیسه معتکف - لیوسا - دیویی: 158.12 - 444 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 30000 ریال - 1 -57-5634-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49