لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (60)
تالیف (98)
ترجمه (31)
تهران (123)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (129) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق دیپلماتیک و کنسولی
نويسنده:جواد صدر - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 3 -3921-03-964-978 انتخاب
2- جنگ جهانی چهارم: دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت
نويسنده:آلکساندردو مارانش ؛ نويسنده:دیوید اندلمن ؛ مترجم:سهیلا کیانتاژ - اطلاعات - 388 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 2100 نسخه - 22000 ریال - 8 -239-423-964-978 انتخاب
3- دیپلماسی: گفتگوی بین دولتها
نويسنده:آدام واتسون ؛ مترجم:سیدداود آقائی ؛ مترجم:لیلی گل‌افشان - مداد،آزادی اندیشه - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 8 -0-90747-964 انتخاب
4- جنگ جهانی چهارم: دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت
نويسنده:آلکساندردو مارانش ؛ نويسنده:دیوید اندلمن ؛ مترجم:سهیلا کیانتاژ - اطلاعات - 388 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2100 نسخه - 2900 ریال - انتخاب
5- جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:بیتا مهدوی - دانش نگار - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 100000 ریال - 5 -118-308-600-978 انتخاب
6- دیپلماسی شهری
نويسنده:مهدی جمالی‌نژاد ؛ ويراستار:قدرت‌الله فرقانی - آرما - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 0 -42-6077-600-978 انتخاب
7- دیپلماسی دو جانبه
نويسنده:کیشان‌اس. رانا ؛ مقدمه:سیدمحمدکاظم سجادپور ؛ مترجم:مهدی سبحانی - وزارت امور خارجه، اداره نشر - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -771-361-964-978 انتخاب
8- جنگ جهانی چهارم: دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت
نويسنده:آلکساندردو مارانش ؛ نويسنده:دیوید اندلمن ؛ مترجم:سهیلا کیانتاژ - اطلاعات - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 1050 نسخه - 120000 ریال - 8 -239-423-964-978 انتخاب
9- پلیس دیپلماتیک و امنیت نمایندگی‌های سیاسی در قالب موضوع سیاسی - دفاعی
نويسنده:همت‌الله شمولی‌سلح‌چینی ؛ ويراستار:زهرا قاسمی - فرهنگ نور - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -48-5929-600-978 انتخاب
10- دیپلماسی عمومی
نويسنده:حسن قشقاوی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 1 -558-361-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13