لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (61)
تالیف (100)
ترجمه (31)
تهران (124)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیپلماسی و روابط بین‌الملل
نويسنده:فرهاد قاسمی - نشر میزان - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 100000 ریال - 8 -071-511-964-978 انتخاب
2- تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز
نويسنده:احمد نقیب‌زاده ؛ ويراستار:مهدی عباسی - قومس - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 4000 نسخه - 31000 ریال - 1 -81-5516-964 انتخاب
3- حقوق دیپلماتیک و کنسولی
نويسنده:جواد صدر - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 3 -3921-03-964-978 انتخاب
4- دیپلماسی شهری
نويسنده:مهدی جمالی‌نژاد ؛ ويراستار:قدرت‌الله فرقانی - آرما - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 115000 ریال - 0 -42-6077-600-978 انتخاب
5- جایگاه دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی
به‌اهتمام:محمدتقی آذرشب ؛ به‌اهتمام:یوسف اسکندری ؛ ويراستار:سیدمحمدرضا موسوی - تربیت مدیر - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 5 -5-99824-600-978 انتخاب
6- اصول و آداب تشریفات در رایزنی فرهنگی
نويسنده:نسرین دانایی - الهدی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -638-439-964-978 انتخاب
7- تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز
نويسنده:احمد نقیب‌زاده ؛ ويراستار:مهدی عباسی - قومس - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 1 -81-5516-964 انتخاب
8- درآمدی بر سایبر دیپلماسی و قدرت نرم در عصر جهانی شدن فرهنگ
نويسنده:محمدعلی زهره‌ای - بین‌المللی گاج - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -390-158-964-978 انتخاب
9- دیپلماسی عمومی و ارتباطات استراتژیک آمریکا پس از 11 سپتامبر
نويسنده:روندا زهرانا ؛ مترجم:مهدی ذوالفقاری - دانشگاه امام صادق (ع) - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 130000 ریال - 4 -359-214-600-978 انتخاب
10- تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز
نويسنده:احمد نقیب‌زاده ؛ ويراستار:مهدی عباسی - قومس - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 1 -81-5516-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14