لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(111)
چاپ مجدد (163)
تالیف (136)
ترجمه (138)
تهران (257)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (274) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهریار
نويسنده:نیکولو ماکیاولی ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگاه - دیویی: 320.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 50000 ریال - 9 -290-416-964-978 انتخاب
2- فناوری اطلاعات و سیاست جهانی: تغییر گستره قدرت و حاکمیت
نويسنده:جیمز‌ان. رزناو ؛ نويسنده:جی.پی. سینگ ؛ مترجم:احمد سلطانی‌نژاد - دانشگاه امام صادق (ع) - دیویی: 327.1 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 210000 ریال - 3 -538-214-600-978 انتخاب
3- بایسته‌های حقوق اساسی
نويسنده:ابوالفضل قاضی - نشر میزان - دیویی: 342 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1382 - 24000 ریال - 5 -27-5997-964 انتخاب
4- شهریار
نويسنده:نیکولو ماکیاولی ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگاه - دیویی: 320.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 350000 ریال - 9 -290-416-964-978 انتخاب
5- نظریه‌های دولت
نويسنده:وینسنت اندرو ؛ مترجم:حسین بشیریه - نشر نی - دیویی: 320 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 200000 ریال - 2 -322-312-964-978 انتخاب
6- روح القوانین: به انضمام درآمدی بر روح القوانین
نويسنده:شارل‌لوثی‌دوسکوندن منتسکیو ؛ مقدمه:محمد مددپور ؛ مترجم:علی‌اکبر مهتدی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 320.01 - 420 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1393 - 4 -1484-00-964-978 انتخاب
7- درس‌های جامعه‌شناسی: فیزیک اخلاقیات و حقوق (بوردو، 1900 - 1890)
نويسنده:امیل دورکم ؛ مترجم:جمال‌الدین موسوی ؛ ويراستار:افشین جهاندیده - نشر نی - دیویی: 301 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 420000 ریال - 9 -262-185-964-978 انتخاب
8- اصول و مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد): برای رشته‌های حقوق (مبانی علم اقتصاد)، علوم تربیتی (کلیات اقتصاد)، علوم اجتماعی (اصول علم اقتصاد)، ...
نويسنده:نادر مهرگان ؛ نويسنده:حمید پاداش ؛ ويراستار:علی سوری - نور علم،دانشکده علوم اقتصادی - دیویی: 338.5 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 45000 ریال - 4 -79-2728-964-978 انتخاب
9- اشکال اصلی حکومت: یک نما و یک الگو
نويسنده:برنارد کریگ ؛ مترجم:فرهاد مشتاق‌صفت - کتاب روز - دیویی: 321.009 - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 ریال - 0 -0-90623-964 انتخاب
10- لویاتان
نويسنده:تامس هابز ؛ مترجم:حسین بشیریه ؛ ويراستار:کرادبراق مکفرسون - نشر نی - دیویی: 320.1 - 582 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1395 - 460000 ریال - 8 -557-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28