لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان در گستره فرهنگ: مجموعه مقالات انسان‌شناسی زبان‌شناختی
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس - افکار جدید - دیویی: 306.44 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 3 -5-97617-600-978 انتخاب
2- زبان و جنسیت: نگاهی به آثار صادق چوبک و سیمین دانشور
نويسنده:نیلوفر پایدار ؛ ويراستار:سحر شموسی - لوگوس - دیویی: 306.44 - 145 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 2 -5-97533-600-978 انتخاب
3- تبعیض جنسیتی در زبان انگلیسی و بررسی ریشه‌های آن به انضمام مروری بر بخشی از نظریه‌ی نوین "الگوی غیرزبانی زبان انگلیسی"
نويسنده:علی‌رضا بهرامی - ستاره سهیل - دیویی: 306.44 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -21-8064-964-978 انتخاب
4- جنسیت و زبان‌شناسی اجتماعی
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - نشر گل‌ آذین - دیویی: 306.44 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 64000 ریال - 6 -66-7703-964-978 انتخاب
5- جنسیت و زبان‌شناسی اجتماعی
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - نشر گل‌ آذین - دیویی: 306.44 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 6 -66-7703-964-978 انتخاب
6- زبان و جنسیت
نويسنده:پردیس عامری - توز و قلم - دیویی: 306.44 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -35-6653-600-978 انتخاب
7- زبان در گستره فرهنگ: مجموعه مقالات انسان‌شناسی زبان‌شناختی
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس - افکار جدید - دیویی: 306.44 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 3 -5-97617-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1