لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (2)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همه‌ی حرف‌ها را نمی‌شود نوشت
نويسنده:کیومرث باغستانی - نوج - دیویی: 955.0843 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 23250 ریال - 9 -6-92040-600-978 انتخاب
2- فرهنگ جبهه: مکاتبات
نويسنده:سیدمهدی فهیمی - فرهنگ ‌گستر،سروش - دیویی: 955.0843 - 256 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6500 ریال - انتخاب
3- فرهنگ جبهه: مکاتبات
نويسنده:سیدمهدی فهیمی - فرهنگ ‌گستر،سروش - دیویی: 955.0843 - 360 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12500 ریال - انتخاب
4- مسافر: مکاتبات شهید سعید خیرآبادی
به‌اهتمام:حسین غفاری - فرسار - دیویی: 955.0843092 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 0 -8-91961-600-978 انتخاب
5- نامه‌ای به یک شهید
- بهتاپژوهش - دیویی: 8fa6.6208 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 6 -09-6498-600-978 انتخاب
6- دو طبیب عاشق: گوشه‌ای از میراث تسلی‌بخش پزشکان دانشگاه کربلا شهید سلیم نوعی‌اقدم و شهید سلمان نوعی‌اقدم
نويسنده:محسن نوعی‌اقدم ؛ به‌اهتمام:سیدسعید اطهرنیاری - خط هشت - دیویی: 955.08430922 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 3 -15-8393-600-978 انتخاب
7- ناگفته‌ها در نامه‌ها
نويسنده:مجتبی آوریده - ورسه - دیویی: 955.0843 - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 ریال - 6 -55-8720-964-978 انتخاب
8- فرهنگ جبهه: مکاتبات
به‌اهتمام:سیدمهدی فهیمی ؛ به‌اهتمام:محسن مهرآبادی - فرهنگ ‌گستر،سروش - دیویی: 955.0843 - 192 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 964-5961-22-X انتخاب
9- افتخارنامه
نويسنده:مجید خانقلی ؛ نويسنده:فاطمه خانقلی ؛ ويراستار:حسین خانقلی - صاحبان اندیشه - دیویی: 955.0843092 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -49-5680-600-978 انتخاب
10- فرهنگ جبهه: مکاتبات
نويسنده:سیدمهدی فهیمی - فرهنگ ‌گستر،سروش - دیویی: 955.0843 - 256 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 14500 ریال - 8 -5-90364-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2