لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(236)
چاپ مجدد (338)
تالیف (501)
ترجمه (73)
تهران (539)
شهرستان (35)
كودك و نوجوان (79)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (574) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دائره‌المعارف بزرگ اسلامی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 297.03 - 780 صفحه - جلد 13 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 100000 ریال - 4 -25-7025-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 3890 صفحه - جلد 4 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 5 -18-6990-964 انتخاب
3- اطلاعات عمومی = Encyclopedia
گردآورنده:مهرداد مهرین ؛ گردآورنده:امیرافشین فتاحی - خشایار - دیویی: 030 - 800 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 11 سال 1381 - 25000 ریال - 964-441-005-X انتخاب
4- دایره‌المعارف جهان کودک = Child world encyclopedia: بدن انسان
نويسنده:شارلوت اونز ؛ نويسنده:تارا بنسون ؛ نويسنده:آنجلا هالروید - پیام آزادی - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 4 -514-302-964 انتخاب
5- دایره‌المعارف مصور آفرینش = The illustrated encyclopedia of creation
ويراستار:عرفان خسروی ؛ ويراستار:سعید زاهدی ؛ مترجم:علی ترک‌قشقایی - سایان - دیویی: 030 - 618 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 800000 ریال - 2 -1-95203-600-978 انتخاب
6- گنجینه‌های دانش: مجموعه‌ای از اطلاعات عمومی
نويسنده:زین‌العابدین کاظمی‌خلخالی ؛ نويسنده:سیدمحمود اختریان ؛ نويسنده:رحیم چاوش‌اکبری - نشر محمد - دیویی: 030 - 786 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 13 سال 1382 - 1 -012-336-964 انتخاب
7- دانشنامه دانش‌گستر: صفه - فضل بن سهل
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 842 صفحه - (در18جلد ) - جلد 11 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
8- دایره‌المعارف تشیع: تابعیت - تفسیر
زيرنظر:احمد صدرحاج‌سیدجوادی ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:بهاء‌الدین خرمشاهی - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 297.03 - 592 صفحه - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 120000 ریال - 5 -8-90611-964 انتخاب
9- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در10جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 6 -26-6990-964 انتخاب
10- معارف و معاریف: دایره‌المعارف جامع اسلامی
نويسنده:سیدمصطفی حسینی‌دشتی - موسسه ‌فرهنگی‌ آرایه - دیویی: 297.03 - 1078 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز خارجی) - چاپ 1 سال 1385 - 8 -13-6074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 58