لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36915)
چاپ مجدد (29727)
تالیف (66373)
ترجمه (269)
تهران (63883)
شهرستان (2759)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (65549)

تعداد یافت شده (66642) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: شامل بیش از 1000 تست
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 4 -00-6028-964 انتخاب
2- جغرافیا
نويسنده:حسن وحدانی‌تبار - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 910.76 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1377 - 5000 نسخه - 7200 ریال - 3 -05-6214-964 انتخاب
3- شیمی در کنکور نظام جدید: مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای کنکورهای سراسری - آزاد و پیش‌دانشگاهی نظام‌جدید..
نويسنده:نیاز والی‌اصفهانی - راه رشد - دیویی: 540.76 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 3 -20-6018-964 انتخاب
4- مجموعه تستهای متون حقوقی زبان‌انگلیسی: حقوق قرارداد - حقوق جزا - حقوق بین‌الملل
نويسنده:محمدحسن نژادی - مدین - دیویی: 340.076 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 7 -04-6642-964 انتخاب
5- مجموعه طبقه‌بندی شده معارف اسلامی: کنکورهای سراسری، آزاد: قابل استفاده برای نظام جدید ...
گردآورنده:سعید شبقره - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 35 سال 1379 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 2 -104-326-964 انتخاب
6- اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه گرایشها
نويسنده:محسن نظری - نگاه دانش - دیویی: 338.5076 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -1-91426-964 انتخاب
7- کنکور معماری
نويسنده:عبیدالله جرجانی - ابتدا - دیویی: 720 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -13-6471-964 انتخاب
8- مجموعه طبقه‌بندی شده مثلثات: نکته‌ها و روش‌ها برای کنکور ...
نويسنده:سهیلا قیام‌کاظمی ؛ نويسنده:حسین شهرابی‌فراهانی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 516.24076 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 4 -148-326-964 انتخاب
9- 283 سوال چهارگزینه‌ای از قانون آیین دادرسی مدنی برای آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق، کانون وکلا و ...
تهيه و تنظيم:منصور بهجت - بهجت - دیویی: 347.55 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 5 -36-6671-964 انتخاب
10- کتاب پنجم، گام برتر (گزیده پرسشهای چهارگزینه‌ای کنکور سراسری - آزاد) دروس اختصاصی رشته تجربی ...
نويسنده:حمید قانع ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - پیام توسعه،خوارزمی فرزانه - دیویی: 373.238076 - 504 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 46000 ریال - 0 -00-7366-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6665