لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(164)
چاپ مجدد (103)
تالیف (131)
ترجمه (136)
تهران (234)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (266)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (267) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ابرها - پرسفید و دوستان
نويسنده:رامتین فرزاد - پرتقال - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 8 -07-8111-600-978 انتخاب
2- آرمان کوچولو - خرچنگ و دلفین موسیقیدان
نويسنده:رامتین فرزاد - پرتقال - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 1 -5-96056-600-978 انتخاب
3- نقاشی دلقک چوبی - دوستی دریایی
نويسنده:رامتین فرزاد - پرتقال - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 5 -08-8111-600-978 انتخاب
4- ماه را با خودم گردش بردم
نويسنده:کارولین کرتیس ؛ مترجم:فرزانه نوین‌پور ؛ تصويرگر:آلیسون جیمز - عصر زندگی - دیویی: 153.3 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -8-95798-600-978 انتخاب
5- همه
نويسنده:نازنین آیگانی ؛ ويراستار:علی‌اکبر زین‌العابدین - سیمای شرق، کتاب‌های زرافه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -41-6628-600-978 انتخاب
6- کاشکی
نويسنده:لیلا حکیم‌الهی ؛ تصويرگر:علی مفاخری - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 نسخه - 7 -617-505-964-978 انتخاب
7- آنتوان و شازده کوچولو: چگونه آنتوان دوسنت اگزوپری، شازده کوچولو را خلق کرد؟
نويسنده:بیمبا لندمن ؛ مترجم:مریم رفیعی - ایران بان - دیویی: 843.912 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -201-188-600-978 انتخاب
8- چی می‌شد اگه ...؟
نويسنده:کریستی زین ؛ مترجم:سیدعلی احمدی‌نژاد ؛ تصويرگر:ماری - آن هامپتون - نهنگ سفید - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 5 -3-99303-622-978 انتخاب
9- کالی
نويسنده:تی.آر. بهانوت ؛ مترجم:نخشین حسین‌زاده ؛ مترجم:بهجت سعیدی - مانگ - دیویی: 823 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 35999 ریال - 7 -36-7748-600-978 انتخاب
10- اسب رویایی
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 7 -1444-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27