لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6214)
چاپ مجدد (3817)
تالیف (9968)
ترجمه (63)
تهران (7713)
شهرستان (2318)
كودك و نوجوان (2030)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (10031) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هشت قصه برگزیده از: شاهنامه فردوسی
گردآورنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:اقدس رازی‌فر - قدیانی - دیویی: 8fa3.62 - 312 صفحه - پالتویی (سلفون) - چاپ 1 سال 1375 - 11000 نسخه - 5000 ریال - 1 -107-417-964 انتخاب
2- قصه‌های مرزبان‌نامه
اقتباس گر:رضا شیرازی - نشر دانش‌آموز - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5500 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
3- بندهای روشنایی
نويسنده:راضیه تجار - سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
4- داستانهای خوب برای بچه‌ها
نويسنده:حسن منصوری - مهرداد - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 10000 نسخه - 2250 ریال - انتخاب
5- داستانهایی از هزار و یکشب
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 0 -7-90102-964 انتخاب
6- نجوای حریر
نويسنده:زهرا زواریان - محراب قلم - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5500 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
7- سفرهای دریایی سندباد (و چند داستان دیگر)
نويسنده:محمود احیایی ؛ تصويرگر:صادق صندوقی - ندا - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
8- داستانهایی از هزار و یکشب
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
9- ردپای سبز: مجموعه داستان
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 4800 ریال - انتخاب
10- داستانهای سیاست: قصه‌های پنج دنیا
نويسنده:جلال آل‌احمد - کتاب سیامک - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 3800 ریال - 0 -08-6141-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1004