لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(97)
چاپ مجدد (23)
تالیف (120)
ترجمه (0)
تهران (103)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت‌پیکر و رنگ‌های سنتی
تهيه و تنظيم:فرامرز پایور ؛ تهيه و تنظيم:رامتین نظری‌جو ؛ به‌اهتمام:مینا افتاده - ماهور - دیویی: 789.74 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 6 -07-802628-0-979 انتخاب
2- شعر بی‌واژه: مجموعه تکنوازی‌های پرویز مشکاتیان برای سنتور
گردآورنده:محسن غلامی ؛ ويراستار:علیرضا جواهری - چکاد هنر - دیویی: 789.74 - 58 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 9 -16-802618-0-979 انتخاب
3- 15 مقام قشقایی برای سنتور: همراه با قطعات دف
نويسنده:قدرت‌الله ستایش - قشقایی - دیویی: 789.93 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 170000 ریال - 0 -0-9014603-0-979 انتخاب
4- مضراب، انگشت ششم
نويسنده:آرش مظاهری ؛ عكاس:محسن کارشکی - روزاندیش - دیویی: 789.74 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 6 -111-438-600-978 انتخاب
5- سنگ فرش خیس: یازده قطعه برای سنتور
نويسنده:امید انوشه - سمر - دیویی: 789.74 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 2 -97-6508-964-978 انتخاب
6- سنتورنواز
نويسنده:محمد خلیلی - زرنوشت - دیویی: 789.74 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 310000 ریال - 9 -19-7103-622-978 انتخاب
7- دوره عالی ردیف‌نوازی برای سنتور: بیات کرد - نوا - سه‌گاه - همایون - بیات اصفهان
نويسنده:فریبرز شجاعی - موسسه خدماتی موسیقی عارف - دیویی: 787.9754 - 200 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 700000 ریال - انتخاب
8- ساحل خیال: قطعاتی برای سنتور
نويسنده:محسن غلامی - چکاد هنر - دیویی: 789.74 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -33-802618-0-979 انتخاب
9- ترانک: تنظیم دوصدایی: گزیده ترانه‌های محلی و معاصر برای سنتور در شور
گردآورنده:محمد خالقی - خنیاگر - دیویی: 789.74 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 170000 ریال - 2 -4-9014593-0-979 انتخاب
10- مشکات: تنظیم دوصدایی گزیده ترانه‌های محلی و معاصر برای سنتور در اصفهان (مینور) فا
گردآورنده:محمد خالقی - موسیقی عارف - دیویی: 789.74 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 7 -57-802613-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12