لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(81)
چاپ مجدد (18)
تالیف (99)
ترجمه (0)
تهران (86)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- واژه تنهایی: قطعاتی برای سنتور
نويسنده:محسن غلامی ؛ ويراستار:علیرضا جواهری - چکاد هنر - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -32-802618-0-979 انتخاب
2- سنتور من برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:کیومرث پیرگلو ؛ گرافيست:محبوبه زارع - تصنیف - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 95000 ریال - انتخاب
3- سرنوازی: اتودهایی برای سنتور
نويسنده:محمدرضا کاکاوند - چکاد هنر - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -24-802618-0-979 انتخاب
4- ترانک: تنظیم دوصدایی: گزیده ترانه‌های محلی برای سنتور در شور
گردآورنده:محمد خالقی - خنیاگر - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -4-9014593-0-979 انتخاب
5- رقصانه: سی قطعه برای سنتور
نويسنده:سیامک دستمالچی - یاشنا - 98 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 9 -0-901455-0-979 انتخاب
6- آموزش مقدماتی سنتور برای کودکان
نويسنده:علیرضا بنائی ؛ تصويرگر:عسل حاذقی - چکاد هنر - 56 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 3 -63-802613-0-979 انتخاب
7- نه پیش‌درآمد و رنگ از درویش‌خان و موسی معروفی برای سنتور
بازنويسي:طلیعه کامران ؛ بازنويسي:منا شهاب - خنیاگر - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 180000 ریال - 6 -9-914600-0-979 انتخاب
8- فریاد خزان مجموعه قطعات برای سنتور (شور و افشاری)
نويسنده:جواد بطحایی - خنیاگر - 86 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 8 -2-9014593-0-979 انتخاب
9- سرنوازی: اتودهایی برای سنتور
نويسنده:محمدرضا کاکاوند - چکاد هنر - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -13-802618-0-979 انتخاب
10- دراب: یک‌صد‌وهفده تمرین برای سنتور
نويسنده:سورنا صفاتی - خنیاگر - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -0-9014593-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10