لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(109)
چاپ مجدد (319)
تالیف (2)
ترجمه (426)
تهران (416)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (428) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عشق سالهای وبا
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 964-7196-30-X انتخاب
2- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3100 نسخه - 45000 ریال - 9 -22-7196-964 انتخاب
3- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهمن فرزانه - امیرکبیر - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 0 -1383-00-964-978 انتخاب
4- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:آوینا ترنم - ماهابه - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 6 -59-5205-600-978 انتخاب
5- پائیز پدرسالار
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:محمد فیروزبخت - حکایتی دگر - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 3 -7-96098-964 انتخاب
6- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:محمدرضا سحابی - مصدق - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 400 نسخه - 270000 ریال - 9 -1-94421-600-978 انتخاب
7- ساعت نحس
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:علیرضا فرهمند - محیط - 258 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
8- ساعت نحس
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:علیرضا فرهمند - محیط - 257 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1373 - 3000 نسخه - 2900 ریال - انتخاب
9- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 3200 نسخه - 90000 ریال - 9 -22-7196-964 انتخاب
10- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1387 - 3200 نسخه - 75000 ریال - 9 -22-7196-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43