لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (1)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از همه‌ی نام‌ها: آنتولوژی شاعران معاصر خوزستان
نويسنده:سریا داودی‌حموله - پارلاق قلم - دیویی: 8fa1.6209 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 5 -30-8895-600-978 انتخاب
2- از حنجره کارون
به‌اهتمام:بهمن ساکی - نیلوفران - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 6 -22-5513-600-978 انتخاب
3- جریان‌شناسی شعر جنگ
نويسنده:داود رضاکاظمی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa1.6209 - 842 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1250 نسخه - 600000 ریال - 3 -2790-03-600-978 انتخاب
4- بخت تاریک در آفاق بنفشه و پروانه (مجموعه‌ی شعر)
شاعر:قاسم آهنین‌جان ؛ زيرنظر:بهمن ساکی ؛ زيرنظر:علی یاری - کلام - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 25000 ریال - 3 -39-5482-600-978 انتخاب
5- از حنجره کارون
به‌اهتمام:بهمن ساکی - نیلوفران - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 6 -22-5513-600-978 انتخاب
6- از جنوب گریه‌ها: برگزیده شعر جوان خوزستان
به‌اهتمام:شهرام فروغی‌مهر - کتاب هرمز - دیویی: 8fa1.6209 - 142 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -2-99775-622-978 انتخاب
7- شرجی‌تر از جنگ با شاعران پایداری در خوزستان
شاعر:داودرضا کاظمی - سوره مهر - دیویی: 8fa1.62 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1250 نسخه - 20000 ریال - 7 -2789-03-600-978 انتخاب
8- فرازهای پنهانی: نقد و بررسی شعر خوزستان
به‌اهتمام:شهرام فروغی‌مهر - آیات - دیویی: 8fa1.6209 - 190 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 1 -58-6474-964-978 انتخاب
9- از جنوب گریه‌ها: برگزیده شعر جوان خوزستان
به‌اهتمام:شهرام فروغی‌مهر ؛ نقد و بررسی:افسانه نجومی ؛ مقاله نويس:داودرضا کاظمی - کتاب هرمز - دیویی: 8fa1.6209 - 196 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 5 -4-99775-622-978 انتخاب
10- از جنوب گریه‌ها: برگزیده شعر جوان خوزستان
به‌اهتمام:شهرام فروغی‌مهر - کتاب هرمز - دیویی: 8fa1.6209 - 116 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -5-99775-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2