لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (1)
تهران (6)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گسست‌های اندوهبار: روان رنجوری و بحران اجتماعی
نويسنده:میشل بن‌سایق ؛ نويسنده:ژرار اشمیت ؛ مترجم:حمید نوحی - صمدیه - دیویی: 362.19892 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 33000 ریال - 0 -62-5790-964-978 انتخاب
2- نوجوانان و جوانان در پیچ و خم‌های بحران
نويسنده:احمد فولادیان ؛ نويسنده:علی بنی‌اسدی ؛ ويراستار:هانیه اسدپورفعال‌مشهد - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 155.5 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 1 -2361-02-964-978 انتخاب
3- با کودکان شادکام در فضای مجازی
نويسنده:مصطفی شریعتی‌رودسری - کتاب مبین - دیویی: 303.4834 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 1 -04-8861-600-978 انتخاب
4- نقش خانواده در رشد و هدایت نوجوان (ویژه دختران): شناخت جامعه‌شناختی آسیب‌های نوجوانی و راهکارهای مقابله با آن
نويسنده:شمس‌الدین کریمی‌منش ؛ نويسنده:محمد قهاری - پالیز سخن - دیویی: 305.2352 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 5 -4-95560-600-978 انتخاب
5- نوجوان و چالش‌های روحی - روانی
نويسنده:فاطمه امیری - طاهری - دیویی: 616.8900835 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 5 -5-95871-600-978 انتخاب
6- آسیب‌شناسی شبکه‌های مجازی
نويسنده:حمید کیارشی‌نژاد ؛ نويسنده:رضا مظلوم‌زاده - فرهوش - دیویی: 006.754 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 2 -495-495-600-978 انتخاب
7- فرصت‌ها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان
نويسنده:محمد نصرالهی ؛ نويسنده:کبری پارسی - صالحیان - دیویی: 302.23 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 0 -166-214-622-978 انتخاب
8- نقش خانواده در رشد و هدایت نوجوان (ویژه پسران)
نويسنده:شمس‌الدین کریمی‌منش ؛ نويسنده:محمد قهاری ؛ نويسنده:داود ملاعباسی - نظری - دیویی: 305.2352 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 2 -348-289-600-978 انتخاب
9- والدین حقیقی فرزندان مجازی: راهکارهای عملی و کاربردی برای حضور فرزند شما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی
نويسنده:محمد منشی‌زاده ؛ ويراستار:انوشه دربندی‌زاده - پارسیان البرز - دیویی: 303.4834 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 0 -03-6346-622-978 انتخاب
10- تربیت: حقیقی یا مجازی
نويسنده:فاطمه کرمانی - سمیع - دیویی: 302.23 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 8 -31-8398-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2