لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1061)
چاپ مجدد (550)
تالیف (1587)
ترجمه (24)
تهران (1126)
شهرستان (485)
كودك و نوجوان (1560)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1611) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- می‌خواهم وضو بگیرم
نويسنده:شهناز علاقی - مختومقلی فراغی - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 7 -588-508-964-978 انتخاب
2- داستان حکیم و مرد پنبه‌زن: سلسله داستان‌های آموزشی، تربیتی، مذهبی کودک و نوجوان
نويسنده:محمدحسین رحیمی ؛ ويراستار:هدی رحیمی - ساجدین - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 8 -83-7427-964-978 انتخاب
3- قصه‌های پندآموز مثنوی معنوی
نويسنده:زینب علیزاده‌لوشابی ؛ تهيه كننده:آرش میرزایی ؛ تصويرگر:حکیمه شریفی - هنارس - دیویی: 8fa3 - 272 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -74-5946-600-978 انتخاب
4- قصه‌های پندآموز مثنوی معنوی
نويسنده:زینب علیزاده‌لوشابی ؛ تهيه كننده:آرش میرزایی ؛ تصويرگر:حکیمه شریفی - هنارس - دیویی: 8fa3 - 272 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 23 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 1 -74-5946-600-978 انتخاب
5- قصه‌های پندآموز مثنوی معنوی
نويسنده:زینب علیزاده‌لوشابی ؛ تهيه كننده:آرش میرزایی ؛ تصويرگر:حکیمه شریفی - هنارس - دیویی: 8fa3 - 272 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 39 سال 1396 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 1 -74-5946-600-978 انتخاب
6- پسرک کوزه‌گر
نويسنده:هاجر برومند ؛ تصويرگر:فاطمه محمدی - بلور - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 6 -032-306-600-978 انتخاب
7- سنگ سحرآمیز
نويسنده:آرمین ذکری - سایه‌گستر - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -637-502-964-978 انتخاب
8- قصه‌های پندآموز سفرهای سندباد
نويسنده:زهرا عبدی ؛ تهيه كننده:آرش میرزایی ؛ تصويرگر:زهره مروج‌زاده - هنارس - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 10 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -79-5946-600-978 انتخاب
9- روزی گرم در میان نخلستان
نويسنده:مرتضی حاتمی ؛ تصويرگر:زهره خرامان - نارنج - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 30000 ریال - 5 -6-90579-964-978 انتخاب
10- حکایت ماهی و ماهی‌خوار
بازنويسي:مریم عزیزی ؛ تصويرگر:مریم آموزگار ؛ تصويرگر:مهدیه پوردست‌گردان - مهرآموز - دیویی: 8fa3.62 - 8 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 0 -78-6434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 162