لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (183)
تالیف (2)
ترجمه (241)
تهران (238)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (243) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شوایک سرباز پاک‌دل
نويسنده:یاروسلاو هاشک ؛ مترجم:ایرج پزشکزاد - کتاب زمان - دیویی: 891.86354 - 256 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 450 ریال - انتخاب
2- تاریکترین زندان
نويسنده:ایوان اولبراخت ؛ مترجم:محمد قاضی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 891.86352 - 209 صفحه - چاپ 4 سال 1361 - 190 ریال - انتخاب
3- تاریکترین زندان
نويسنده:ایوان اولبراخت ؛ مترجم:محمد قاضی - زرین - دیویی: 891.86352 - 165 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1367 - 450 ریال - انتخاب
4- زیر چوبه دار
نويسنده:ژولیوس فوچیک - بی نا - دیویی: 891.86352 - 112 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
5- بار هستی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - گشایش - دیویی: 891.86354 - 276 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 450 ریال - انتخاب
6- بار هستی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - گشایش - دیویی: 891.86354 - 276 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 850 ریال - انتخاب
7- شوخی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 891.8635 - 416 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 100 ریال - انتخاب
8- کتاب خنده و فراموشی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 891.86354 - 1162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 8500 ریال - انتخاب
9- جاودانگی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:حشمت‌الله کامرانی - فاخته - دیویی: 891.8635 - 454 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 4800 ریال - انتخاب
10- شوخی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 891.8635 - 411 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 3300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25