لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (182)
تالیف (1)
ترجمه (239)
تهران (235)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (240) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بار هستی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - نشر قطره - دیویی: 891.86354 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1396 - 4000 نسخه - 220000 ریال - 8 -225-341-964-978 انتخاب
2- مصدر سرکار ستوان یا شوایک سرباز ساده دل
نويسنده:یاروسلاو هاشک ؛ مترجم:حسن قائمیان - امیرکبیر - دیویی: 891.86354 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 6 -1729-00-964-978 انتخاب
3- جشن بی‌معنایی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:الهام دارچینیان - قطره - دیویی: 891.86354 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -766-119-600-978 انتخاب
4- هویت
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - نشر قطره - دیویی: 891.86354 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 0 -221-341-964 انتخاب
5- عشقهای خنده‌دار
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 891.8635 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 6 -81-5512-964 انتخاب
6- مهمانی خداحافظی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 891.86354 - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 7 -01-6626-964 انتخاب
7- جهالت
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 891.86354 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 4 -18-7033-964 انتخاب
8- بار هستی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - نشر قطره - دیویی: 891.86354 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 23000 ریال - 3 -225-341-964 انتخاب
9- هویت
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - نشر قطره - دیویی: 891.86354 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1100 نسخه - 12000 ریال - 0 -221-341-964 انتخاب
10- هویت
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - قطره - دیویی: 891.86354 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 4400 نسخه - 20000 ریال - 0 -221-341-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24