لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(516)
چاپ مجدد (1126)
تالیف (841)
ترجمه (801)
تهران (1478)
شهرستان (164)
كودك و نوجوان (1639)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1642) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اتل و متل نقاره هر چیزی جایی داره
- نشر آیه سبز - دیویی: 813 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 6 -02-7734-964 انتخاب
2- فلفلی و شیطونک جیغ و داد
نويسنده:ماندانا مطیع ؛ تصويرگر: آتلیه‌هنری‌نیک‌پی - کیوان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 5 -26-5581-964 انتخاب
3- مراقب رفتارتان در تعطیلات باشید
نويسنده:رزاماریا کرتو ؛ نويسنده:آریانا کندل ؛ مترجم:پارمیس کشاورزی - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک،نشر طبیب - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 19500 ریال - 7 -133-420-964 انتخاب
4- مراقب رفتارتان در مهمانی‌ها باشید
نويسنده:رزاماریا کرتو ؛ نويسنده:آریانا کندل ؛ مترجم:زهرا قمی - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک،نشر طبیب - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 19500 ریال - 9 -132-420-964 انتخاب
5- اتوبوس
مترجم:مریم بهرامی - آسمان خیال،خانه گل‌یار - دیویی: 813 - 12 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 5000 نسخه - 900 ریال - 7 -31-9954-964 انتخاب
6- شاهزاده میمون‌ها
نويسنده:علیرضا ظاهری - هیربد - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -10-7466-964 انتخاب
7- تصمیم بهاره
نويسنده:مجید سرسنگی ؛ نويسنده:بهرام عظیمی - شبکه هنر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 نسخه - 9000 ریال - 9 -8-95022-964 انتخاب
8- ماشین عروس
نويسنده:مجید سرسنگی ؛ نقاش:بهرام عظیمی - شبکه هنر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 نسخه - 9000 ریال - 7 -9-95022-964 انتخاب
9- وسوسه‌ی خطرناک
نويسنده:مجید سرسنگی ؛ نقاش:بهرام عظیمی - شبکه هنر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 4 -5-95022-964 انتخاب
10- مامان راست می‌گفت
نويسنده:مجید سرسنگی ؛ نقاش:بهرام عظیمی - شبکه هنر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 نسخه - 9000 ریال - 964-95022-2-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 165