لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (6)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهاره آی بهاره
شاعر:مهری ماهوتی ؛ ويراستار:شکوه قاسم‌نیا ؛ تصويرگر:عاطفه ملکی‌جو - طلایی - دیویی: 8fa1.62 - 15 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 9 -40-6229-600-978 انتخاب
2- اتل متل بهاره
شاعر:غلامحسین مردانیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران ؛ تصويرگر:مجید طرقی - نشر نوشته - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 1 -78-9990-964-978 انتخاب
3- دور بهار را، سیم خاردار، نمی‌شود کشید
نويسنده:ابوالقاسم حسینجانی - هزاره ققنوس - دیویی: 8fa1.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 9 -79-8792-964-978 انتخاب
4- اتل متل بهاره
شاعر:غلامحسین مردانیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران ؛ تصويرگر:مجید طرقی - نوشته، کتابهای خورشید خانم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 1 -78-9990-964-978 انتخاب
5- عید اومد - بهار اومد
شاعر:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ تصويرگر:مریم پژومان - آمیس،فرهنگ مردم، مجموعه کتابهای دادا - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 1 -06-5419-600-978 انتخاب
6- لالا لالا گل شب‌بو، 12 لالایی بهاره
نويسنده:مریم اسلامی ؛ تصويرگر:سیامک خازنی - قدیانی - دیویی: 398.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 9 -572-536-964-978 انتخاب
7- بهاره آی بهاره
شاعر:مهری ماهوتی ؛ ويراستار:شکوه قاسم‌نیا ؛ تصويرگر:عاطفه ملکی‌جو - طلایی - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5050 نسخه - 25000 ریال - 9 -40-6229-600-978 انتخاب
8- بهار در شعر شاعران ایران
نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 6 -0328-01-600-978 انتخاب
9- دور بهار را، سیم خاردار، نمی‌شود کشید
نويسنده:ابوالقاسم حسینجانی - هزاره ققنوس - دیویی: 8fa0.833 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 9 -79-8792-964-978 انتخاب
10- بازم خدا بهار داد
نويسنده:سیدمحمد مهاجرانی ؛ تصويرگر:رضا مکتبی - جمال - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 4 -230-202-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2