لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (149)
تالیف (5)
ترجمه (234)
تهران (233)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (238)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (239) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کیسه کهنه
نويسنده:آن هیوسون ؛ مترجم:مریم واعظی ؛ نقاش:تلما لمبرت - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 823 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - 6 -050-362-964 انتخاب
2- الیور تویست
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:داود وقارمبارکی ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 ریال - 1 -26-5773-964 انتخاب
3- چارلی و کارخانه شکلات‌سازی
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:شهلا طهماسبی - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 8900 ریال - 2 -270-305-964 انتخاب
4- الیور تویست (متن کوتاه شده)
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 823.8 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5500 ریال - 1 -52-6742-964 انتخاب
5- درختی از بهشت
نويسنده:دبجانی چترجی ؛ مترجم:جلیل شاهرودی‌لنگرودی - مرکز نشر صدا - دیویی: 823.8 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6000 ریال - 8 -034-359-964 انتخاب
6- آرزوهای بزرگ: متن کوتاه شده
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن سلیمانی - نشر افق - دیویی: 823.8 - 418 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 60000 ریال - 7 -493-369-964-978 انتخاب
7- الیور تویست
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 823.8 - 154 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 2 -498-369-964-978 انتخاب
8- جک جنگلی
نويسنده:جان کریستوفر ؛ مترجم:حسین ابراهیمی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - نشر افق - دیویی: 823.914 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 35000 ریال - 6 -57-6003-964-978 انتخاب
9- نیکلاس نیکلبی (متن کوتاه شده)
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن سلیمانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.8 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 25000 ریال - 5 -525-369-964-978 انتخاب
10- جزیره‌ی گنج (متن کوتاه شده)
نويسنده:رابرت‌لوئیس استیونسون ؛ مترجم:محسن سلیمانی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - نشر افق - دیویی: 823.8 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 15000 ریال - 3 -67-6742-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24