لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(104)
چاپ مجدد (126)
تالیف (18)
ترجمه (212)
تهران (220)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (230) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دمیان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - اساطیر - دیویی: 833.914 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 6 -26-5960-964 انتخاب
2- عقاید یک دلقک
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - دیویی: 833.914 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 30000 ریال - 6 -76-5571-964 انتخاب
3- ژوزفین خواننده
نويسنده:فرانتس کافکا ؛ مترجم:میرشهاب امانی ؛ ويراستار:عباداله شعبانیان - غنچه - دیویی: 833.912 - 34 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 7 -40-7721-600-978 انتخاب
4- سیمای زنی در میان جمع
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:مرتضی کلانتریان - موسسه نشر آگه - دیویی: 833 - 558 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1397 - 620000 ریال - 8 -078-329-964-978 انتخاب
5- عقاید یک دلقک
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:شریف لنکرانی - جامی - دیویی: 833.914 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 220000 ریال - 7 -49-7468-964-978 انتخاب
6- دمیان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:لیلی بوربور - فس - دیویی: 833 - 240 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 360 ریال - انتخاب
7- دمیان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:محمد بقایی‌ماکان - انتشارات تهران - دیویی: 833 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 2500 ریال - انتخاب
8- دمیان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:محمد بقایی‌ماکان - انتشارات تهران - دیویی: 830 - 260 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 2200 ریال - انتخاب
9- دمیان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - اساطیر - دیویی: 833.914 - 200 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1374 - 4200 ریال - انتخاب
10- هرمان هسه و شادمانیهای کوچک
مترجم:پریسا رضایی ؛ مترجم:رضا نجفی - مروارید - دیویی: 833.914 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 29000 ریال - 6 -76-6026-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23