لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(295)
چاپ مجدد (191)
تالیف (290)
ترجمه (196)
تهران (430)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (58)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (486) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش داستان‌نویسی
نويسنده:روح‌الله مهدی‌پورعمرانی - تیرگان - دیویی: 808.3 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 38000 ریال - 964-5810-40-X انتخاب
2- رساله‌ای درباب گونه‌شناسی روایت نقطه دید: نظریه و تحلیل
نويسنده:ژپ لینت‌ولت ؛ مترجم:نصرت حجازی ؛ مترجم:علی عباسی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 801.953 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 120000 ریال - 9 -278-121-600-978 انتخاب
3- خلاقیت و نگارش: کارگاه داستان‌نویسی
نويسنده:عطا پناهی - عزیزستان - دیویی: 808.3 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 5 -8-92291-600-978 انتخاب
4- فن داستان‌نویسی
مترجم:محسن سلیمانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 808.3 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 76000 ریال - 2 -0146-00-964-978 انتخاب
5- فن داستان‌نویسی
مترجم:محسن سلیمانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 808.3 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 76000 ریال - 2 -0146-00-964-978 انتخاب
6- فن داستان‌نویسی
مترجم:محسن سلیمانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 808.3 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 76000 ریال - 2 -0146-00-964-978 انتخاب
7- فن داستان‌نویسی
مترجم:محسن سلیمانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 808.3 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 76000 ریال - 2 -0146-00-964-978 انتخاب
8- راهنمای داستان‌نویسی
نويسنده:محمدرضا نظری‌دارکولی - آریابان - دیویی: 808.3 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 7 -56-7196-964-978 انتخاب
9- درس‌هایی درباره داستان‌نویسی به ضمیمه مصاحبه با ایزاک سینگر و جوزف هلر
نويسنده:لئونارد بیشاپ ؛ مترجم:محسن سلیمانی - سوره مهر - دیویی: 808.3 - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 72000 ریال - 1 -127-175-600-978 انتخاب
10- درس‌هایی درباره داستان‌نویسی به ضمیمه مصاحبه با ایزاک سینگر و جوزف هلر
نويسنده:لئونارد بیشاپ ؛ مترجم:محسن سلیمانی - سوره مهر - دیویی: 808.3 - 484 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1391 - 129000 ریال - 1 -127-175-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49