لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20407)
چاپ مجدد (13191)
تالیف (33408)
ترجمه (190)
تهران (26267)
شهرستان (7331)
كودك و نوجوان (3898)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (33598) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سر عشق
نويسنده:مریم محمودی - گل مریم - دیویی: 8fa3.62 - 350 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 3100 نسخه - 16000 ریال - 0 -13-7060-964 انتخاب
2- داستان جاوید
نويسنده:اسماعیل فصیح - نشر البرز - دیویی: 8fa3.62 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 7 -083-442-964 انتخاب
3- شاه‌پری حجله
نويسنده:رویا سیناپور - مهران شهر - دیویی: 8fa3.62 - 416 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 10000 نسخه - 17000 ریال - 7 -08-5853-964 انتخاب
4- خداحافظ زندگی
نويسنده:لیلی کریمان - توفیق ‌آفرین - دیویی: 8fa3.62 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3500 نسخه - 2 -8-92065-964 انتخاب
5- شکفته گل زیبا
نويسنده:جلیل جهانشاهی - تیلار - دیویی: 8fa3.62 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 3 -1-92927-964 انتخاب
6- نثار دوست
نويسنده:طاهره فتحی - سمر - دیویی: 8fa3.62 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -25-6508-964 انتخاب
7- شب‌های تیسفون
نويسنده:پرویز دمیرچی - پرویز دمیرچی - دیویی: 8fa3.62 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 3 -872-330-964 انتخاب
8- تجربه چهارم
نويسنده:فریده گلبو - نشر علم - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 2 -112-405-964 انتخاب
9- سفید قهوه‌ای
نويسنده:مصطفی ناهید ؛ ويراستار:محسن فرجی - قوانین - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
10- ضیافت به صرف گلوله (رمان)
نويسنده:مجید قیصری - پالیزان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 7 -22-7243-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3360