لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(352)
چاپ مجدد (447)
تالیف (43)
ترجمه (756)
تهران (697)
شهرستان (102)
كودك و نوجوان (60)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (799) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنوز هم من
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.92 - 612 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 460000 ریال - 6 -070-384-600-978 انتخاب
2- باز هم من
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:فرانک زرین‌آبادی ؛ ويراستار:فاطمه نفری - فروزش - دیویی: 823.92 - 546 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 420000 ریال - 9 -756-547-964-978 انتخاب
3- سریر شوم: سه تاج شوم
نويسنده:کندارا بلیک ؛ مترجم:محمدصالح نورانی‌زاده ؛ مصحح:نازنین نخعی - باژ - دیویی: 823.92 - 546 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 444000 ریال - 2 -12-8939-600-978 انتخاب
4- خلیج نقره‌ای
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - مصدق،جامی - دیویی: 823.92 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 320000 ریال - 6 -77-7436-600-978 انتخاب
5- دختری که رهایش کردی
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:کتایون اسماعیلی - میلکان - دیویی: 823.92 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1396 - 290000 ریال - 0 -82-7845-600-978 انتخاب
6- اتاق
نويسنده:اما دانهو ؛ مترجم:علی قانع ؛ ويراستار:فرناز شهیدثالث - آموت - دیویی: 823.92 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 255000 ریال - 2 -72-5941-600-978 انتخاب
7- و انسان را آسایشی نیست
نويسنده:استیون کی ؛ مترجم:رحیم رحیم‌زاده ؛ ويراستار:محمود فریدن - اندیشه معاصر - دیویی: 823.92 - 402 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 350000 ریال - 9 -28-5996-600-978 انتخاب
8- دختری که رهایش کردی
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:لیلی قاسمی ؛ مترجم:اعظم قاسمی - برات علم - دیویی: 823.92 - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 390000 ریال - 5 -6-98060-600-978 انتخاب
9- آخرین رز کشمیری: کاوشگری‌های جو سندی لندز
نويسنده:باربارا کلورلی ؛ مترجم:علیرضا دوراندیش ؛ ويراستار:رویا کیانی - قطره - دیویی: 823.92 - 402 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 3 -994-119-600-978 انتخاب
10- دختری که رهایش کردی
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:فاطمه نفری ؛ ويراستار:حسن اکبری‌بیرق - فروزش - دیویی: 823.92 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 390000 ریال - 5 -754-547-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 80