لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (43)
تالیف (111)
ترجمه (7)
تهران (107)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هستی و مستی: حکیم عمر خیام نیشابوری به روایت حکیم دکتر دینانی
گردآورنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - اطلاعات - دیویی: 8fa1.22 - 458 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1394 - 250000 ریال - 6 -770-423-964-978 انتخاب
2- فلسفه پوچی: فرانتس کافکا، آلبر کامو، صادق هدایت و عمر خیام
نويسنده:حسین امینی ؛ ويراستار:جواد عباسی - کنکاش دانش - دیویی: 193 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 1 -9-96414-964 انتخاب
3- حکیم عمر خیام
نويسنده:رضا ادبیان - استاد - دیویی: 8fa1.22 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 2 -25-6636-600-978 انتخاب
4- متن و ترجمه دو رساله فلسفی
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مترجم:قاسم انصاری ؛ مترجم:صمد موحد - گلاب - دیویی: 189.1 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6000 ریال - 4 -4-93538-964 انتخاب
5- خیام صادق: مجموعه آثار صادق هدایت درباره خیام
گردآورنده:جهانگیر هدایت - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.22 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 15000 ریال - 0 -82-5571-964 انتخاب
6- همانندیها در جهان‌بینی‌های خواجه حافظ شیرازی و حکیم عمر خیام نیشابوری
نويسنده:احمد شه‌وری - احمد شه‌وری - دیویی: 8fa1.32 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 330000 ریال - 3 -0775-00-622-978 انتخاب
7- نگاهی به خیام همراه با رباعیات
نويسنده:فردین مهاجرشیروانی ؛ نويسنده:حسن شایگان - پویش - دیویی: 8fa1.22 - 281 صفحه - 2700 ریال - انتخاب
8- دمی با خیام
نويسنده:علی دشتی ؛ به‌اهتمام:مهدی ماحوزی - زوار - دیویی: 8fa1.22 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 150000 ریال - 1 -403-401-964-978 انتخاب
9- رباعیات حکیم خیام: طربخانه یار احمد رشیدی، رساله سلسله الترتیب خطبه تمجید ابن سینا
مقدمه:عبدالباقی گولپینارلی ؛ مقدمه:رحیم رضازاده‌ملک - میراث مکتوب،موسسه خانه کتاب - دیویی: 8fa1.22 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 4 -37-8700-964-978 انتخاب
10- زندگی و شعر خیام نیشابوری
گردآورنده:هومن خسروی - گستره هیربد - دیویی: 8fa1.22 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 20000 ریال - 9 -02-6506-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12