لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (4)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی جایگاه حقوقی و فقهی حق در قرارداد
نويسنده:حمیدرضا علیپور‌دانشمندفرد - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.55022 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 8 -334-316-600-978 انتخاب
2- بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها: متدولوژی، اصول و مبانی تدوین، تصویب و تفسیر
نويسنده:بهرام بهرامی - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه - دیویی: 342.55023 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 52000 ریال - 8 -00-6224-600-978 انتخاب
3- اصول کلی و بنیادین حاکم بر حقوق تفسیر قراردادها در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس
نويسنده:شمیم جهانبخشی - رشد فرهنگ - دیویی: 346.55022 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 3 -89-8530-600-978 انتخاب
4- بایسته‌های قراردادهای داخلی (کاملا کاربردی): مباحث علمی، نمونه قراردادها
نويسنده:فرهود مریدی - خط سوم - دیویی: 346.5502 - 528 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 900000 ریال - 1 -20-6866-964-978 انتخاب
5- نفت، بای‌بک و منافع ملی: بیع متقابل در توسعه میادین نفت و گاز و تاثیر آن بر امنیت ملی-منافع ملی
نويسنده:ابوالفضل حسن‌بیکی - آوای نور - دیویی: 338.27280955 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 3 -25-5819-964 انتخاب
6- حقوق مدنی شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد
نويسنده:عباس قاسمی‌حامد - دراک - دیویی: 347.66 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 140000 ریال - 3 -57-2888-964-978 انتخاب
7- تفسیر قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
نويسنده:احمد ترابی - سرافراز - دیویی: 346.55022 - 106 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 8 -300-328-600-978 انتخاب
8- حقوق مدنی شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد
نويسنده:عباس قاسمی‌حامد - دراک - دیویی: 347.66 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 200000 ریال - 5 -66-2888-964-978 انتخاب
9- حقوق مدنی شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد
نويسنده:عباس قاسمی‌حامد - دراک - دیویی: 347.66 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 0 -16-2888-964-978 انتخاب
10- نگاهی نو با تحلیلی فقهی و حقوقی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان (بر مبنای قانون پیش‌فروش ساختمان، مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی مصوب 1393)
نويسنده:سیدایمان موسوی - آیات - دیویی: 346.5504363 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2 -64-6474-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2