لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (3)
تهران (16)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جاودانگی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:حشمت‌الله کامرانی - نشر علم - دیویی: 891.8635 - 458 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 5000 نسخه - 25500 ریال - 2 -109-405-964 انتخاب
2- افسانه‌ی گمشده‌ی باستانی
نويسنده:سعید زمانی - فریور - دیویی: 155.2 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -08-5399-600-978 انتخاب
3- ناپیدای درون
نويسنده:کیانا حاج‌دولت - نظری - دیویی: 155.2 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 800 نسخه - 50000 ریال - 2 -096-289-600-978 انتخاب
4- شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست: داستان‌های کوتاه و الهام‌بخش برای خودشناسی و تغییر تحول فردی
نويسنده:سعید گل‌محمدی ؛ نويسنده:یوسف یزدان‌پناه - سرایش - دیویی: 155.2 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 4 -54-9997-964-978 انتخاب
5- جاودانگی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:حشمت‌الله کامرانی - تنویر - دیویی: 891.8635 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3300 نسخه - 18500 ریال - 964-6819-01-X انتخاب
6- حکایت مجنون و شیدا
نويسنده: عین‌الجمع - عین‌الجمع - دیویی: 8fa3.62 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 500 نسخه - 25000 ریال - 2 -8666-06-964 انتخاب
7- گنج وجود (2): معرفتی از کتاب درون خود
نويسنده:حسن دولت‌آبادی - طاهری - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -24-6046-622-978 انتخاب
8- گنج وجود: معرفتی از کتاب درون خود
نويسنده:حسن دولت‌آبادی - طاهری - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -21-6046-622-978 انتخاب
9- ساده‌لوح: نگرشی کودکانه به خودشناسی
نويسنده:محمود پورآزاد - ذهن زیبا - دیویی: 155.2 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -15-7801-600-978 انتخاب
10- خودت را ارزان نفروش: داستان‌ها و تمثیل‌های جذاب، کوتاه و الهام‌بخش برای خودشناسی و ساختن یک زندگی شاد و موفق
نويسنده:سعید گل‌محمدی - سرایش - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 270000 ریال - 9 -33-9997-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3