لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (52)
تالیف (65)
ترجمه (17)
تهران (9)
شهرستان (73)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترجمه و شرح نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مترجم:علی شیروانی - بوستان کتاب - دیویی: 189.1 - 444 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 2000 نسخه - 240000 ریال - 9 -1323-09-964-978 انتخاب
2- شرح نهایه الحکمه: مشکات
نويسنده:محمدتقی مصباح‌‌یزدی ؛ محقق:عبدالرسول عبودیت - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 298 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 38500 ریال - 1 -189-411-964-978 انتخاب
3- ترجمه و شرح نهایه الحکمه
نويسنده:محسن غرویان ؛ تهيه و تنظيم:لقمان رضانژاد - دارالعلم - دیویی: 189.1 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 7 -293-204-964-978 انتخاب
4- شرح نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ شارح:مهدی مومن - معارف اسلامی - دیویی: 189.1 - 612 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 4 -92-6289-964 انتخاب
5- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 908 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 1500 نسخه - 29000 ریال - انتخاب
6- ترجمه و شرح نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مترجم:علی شیروانی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 189.1 - 420 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 2500 نسخه - 54000 ریال - 4 -0411-09-964-978 انتخاب
7- شرح نهایه الحکمه: (مشکات)
نويسنده:محمدتقی مصباح‌‌یزدی - مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 314 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 37500 ریال - 4 -188-411-964-978 انتخاب
8- شرح نهایه الحکمه
شارح:داود صمدی‌آملی - الف، لام، میم - دیویی: 189.1 - 784 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 110000 ریال - 5 -18-2894-964-978 انتخاب
9- ترجمه و شرح نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ شارح:علی شیروانی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 189.1 - 420 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 4 -1360-09-964-978 انتخاب
10- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 346 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 1500 نسخه - 29000 ریال - 5 -000-411-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9