لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (13)
تالیف (33)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودسازی
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ گردآورنده:محمد احمدی - مهدی رضایی - دیویی: 155.5 - 72 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 26500 ریال - 3 -52-5472-600-978 انتخاب
2- نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ گردآورنده:محمد احمدی - مهدی رضایی - دیویی: 155.5 - 80 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 0 -53-5472-600-978 انتخاب
3- نوجوان و جامعه
نويسنده:علی‌اصغر احمدی - کتاب نشر - دیویی: 305.235 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 نسخه - 20000 ریال - 4 -85-6627-600-978 انتخاب
4- مشکلات سلامتی نوجوانان و جوانان
نويسنده:محمد خدایاری‌فرد ؛ نويسنده:یاسمین عابدینی - دانشگاه تهران - دیویی: 613.0422 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -5732-03-964-978 انتخاب
5- نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودشناسی
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ گردآورنده:محمد احمدی - مهدی رضایی - دیویی: 155.5 - 74 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 26500 ریال - 6 -51-5472-600-978 انتخاب
6- نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ گردآورنده:محمد احمدی - مهدی رضایی - دیویی: 155.5 - 80 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 34000 ریال - 0 -53-5472-600-978 انتخاب
7- نوجوان و جامعه
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ نويسنده:مهدی رضایی - مهدی رضایی - دیویی: 305.235 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -3-96970-964-978 انتخاب
8- نوجوان و جامعه
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ نويسنده:مهدی رضایی - مهدی رضایی - دیویی: 305.235 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 1 -3-96970-964-978 انتخاب
9- نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودشناسی
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ گردآورنده:محمد احمدی - مهدی رضایی - دیویی: 155.5 - 74 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 6 -51-5472-600-978 انتخاب
10- شناخت دنیای متفاوت نوجوانان: راهنمای عملی با رویکرد تطبیقی دین و روانشناسی
نويسنده:محمدحسین فلاح ؛ نويسنده:علی طحانی ؛ نويسنده:احمد صادقیان - بقیه العتره - دیویی: 155.5 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 1 -104-162-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4