لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (11)
تالیف (9)
ترجمه (20)
تهران (24)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قلم‌های پرآب، کاغذهای تشنه
نويسنده: سارک ؛ مترجم:مجید شریف‌خدایی - ایران بان،نشر قطره - دیویی: 808.02 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 3 -70-2980-964-978 انتخاب
2- قصه‌گویی و هنر تخیل
نويسنده:نانسی ملون ؛ مترجم:زهرا مهاجری ؛ مترجم:محمدرضا صادقی‌اردوباری - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 808.543 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 16000 ریال - 964-6023-72-X انتخاب
3- خلاقیت نوشتاری و هنر نوشتن
نويسنده:ژیلا حسنلو ؛ نويسنده:نورالدین محمودی - نشر چاپار - دیویی: 808.4 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -34-5294-600-978 انتخاب
4- فن نمایشنامه‌نویسی
نويسنده:لاجوس اگری ؛ مترجم:مهدی فروغ - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 808.2 - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 130 نسخه - 750000 ریال - 9 -00-6174-964-978 انتخاب
5- نویسندگی خلاق
نويسنده:نیل نیکسون ؛ مترجم:سیما اهدایی - رسش - دیویی: 808.02 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 1 -67-8049-964-978 انتخاب
6- حاشیه‌ای بر مبانی داستان
نويسنده:ابوتراب خسروی - نشر ثالث - دیویی: 808.3 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 32000 ریال - 9 -630-380-964-978 انتخاب
7- تعلیق و کنش داستانی
نويسنده:ویلیام نوبل ؛ مترجم:مهرنوش طلائی - رسش - دیویی: 808.3 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 37000 ریال - 7 -65-8049-964-978 انتخاب
8- ویژگی‌های رمان برتر (خلق شاهکار ادبی)
نويسنده:محمد جودی - ستوده - دیویی: 808.3 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 5 -18-5003-600-978 انتخاب
9- شیوه‌های کاربردی آماده کردن کودکان و نوجوانان برای نوشتن خلاق
نويسنده:فروغ شایگان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.3 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -066-391-964-978 انتخاب
10- خطاهای رایج نویسندگان (و راههای اجتناب از آنها)
نويسنده:جک بیکهام ؛ مترجم:فرنوش جزینی - امیرکبیر - دیویی: 808.3 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 3 -0973-00-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3