لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (5)
تالیف (33)
ترجمه (3)
تهران (31)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سایه شوم نفت
نويسنده:ایمان ایثاری ؛ ويراستار:احمد پیرانی - به‌آفرین - دیویی: 338.272820955 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 620000 ریال - 1 -01-6760-964-978 انتخاب
2- ضرورت آسیب‌شناسی مدیریت درآمدهای نفتی در ایران
نويسنده:عبدالنبی امیری - هوشمند تدبیر - دیویی: 338.278955 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -066-418-600-978 انتخاب
3- مسائل سیاسی - اقتصادی نفت ایران
نويسنده:میرابراهیم صدیق‌بطحایی‌اصل ؛ نويسنده:نصرت‌اله حیدری - رامان - دیویی: 338.272820955 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 8 -06-2722-964-978 انتخاب
4- پژوهش در صنعت نفت: رویکردی نو به قلمرو تحقیق و توسه در صنعت نفت
تدوين:سیدمحمد صحفی ؛ ويراستار:منیر قنبریان - پژوهشگاه صنعت نفت - دیویی: 338.372820955 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 27000 ریال - 2 -3000-04-964-978 انتخاب
5- نفت و جغرافیای اقتصادی: اثر نفت بر اقتصاد مناطق نفت‌خیز جنوب
نويسنده:ایرج قاسمی ؛ نويسنده:یوسف لطفی ؛ نويسنده:سهیلا اجاقی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - دیویی: 338.272820955 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 0 -23-7172-600-978 انتخاب
6- داستان نفت و اقتصاد ایران: نگاهی اجمالی به کارکرد نفت در اقتصاد ایران در قرن اخیر
نويسنده:سعید علی‌آبادی ؛ نويسنده:مجید قلندرمحله ؛ نويسنده:نورالدین پارساپور - شاین - دیویی: 338.272820955 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 8 -9-99676-600-978 انتخاب
7- درآمدهای نفتی و اقتصاد ایران
نويسنده:غلامرضا طراواتی‌مسرور ؛ نويسنده:بابک محبوبی - آپار - دیویی: 338.272820955 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 5 -07-7713-600-978 انتخاب
8- مسایل سیاسی - اقتصادی نفت ایران
نويسنده:ایرج ذوقی - دانش‌پرور - دیویی: 338.272820955 - 396 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 150000 ریال - 1 -86-2543-964-978 انتخاب
9- آسیب‌شناسی تکانه اول نفتی
نويسنده:کامبخش فرحمندحبیبی - مبین اندیشه - دیویی: 338.272820955 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 110000 ریال - 1 -254-239-600-978 انتخاب
10- صنعت نفت و مدیریت بحران در دوره جنگ تحمیلی (بررسی موردی منطقه نفت‌خیز جنوب)
نويسنده:مرتضی شمس ؛ نويسنده:مجید جدی ؛ نويسنده:سیدحسین حسینی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - دیویی: 338.27820955 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 70000 ریال - 6 -2-92847-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4