لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (59)
تالیف (116)
ترجمه (5)
تهران (106)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (121) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه خبرنگار شویم
نويسنده:محمد انصاری‌منش - هفت روز - دیویی: 070.43 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -39-5568-600-978 انتخاب
2- دستنامه خبرنگاری کوله‌پشتی و گزارشگری در محیط بحران
نويسنده:محمدقلی میناوند ؛ ويراستار:فاطمه حسنوند - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 070.43 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -0-95746-600-978 انتخاب
3- آشنایی با خبرنویسی در بسیج
نويسنده:عبدالله عمیدی - سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور، واحد رسانه‌ای فرهنگ جاودان - دیویی: 070.43 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 5 -8995-06-964 انتخاب
4- مدیریت پیش از تدوین: گزارش‌های خبری تولیدی
نويسنده:روح‌الله ناظم ؛ نويسنده:مژگان یاسین - پویان - دیویی: 070.43 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 3 -15-5729-600-978 انتخاب
5- اصول خبرنویسی: شناخت، جمع‌آوری و انتشار اخبار
نويسنده:اکبر نصراللهی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 070.43 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -114-376-964 انتخاب
6- خبرنویسی نوین
نويسنده:محمد طاهری - اندیشه تابان - دیویی: 070.4 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -5-99183-622-978 انتخاب
7- متدولوژی تفسیر سیاسی
نويسنده:احمد جهان‌بزرگی - موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر - دیویی: 070.442 - 100 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 4800 ریال - 3 -11-7329-964 انتخاب
8- خبرنویسی مدرن
نويسنده:یونس شکرخواه - خجسته - دیویی: 070.4 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 964-6233-49-X انتخاب
9- آثار خبرنگاران در اجلاس جنبش عدم تعهد (شانزدهمین اجلاس)
گردآورنده: ستاد خبری اداره کل مطبوعات داخلی و خبرگزاری‌ها ؛ گردآورنده:مسعود فرج‌الهی - شاپورخواست،سرای روزنامه‌نگاران ایران - دیویی: 327.091716 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -079-260-600-978 انتخاب
10- روشهای مصاحبه خبری
نويسنده:مهدی محسنیان‌راد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها - دیویی: 070.433 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 1000 نسخه - 2 -47-6757-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13