لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (10)
ترجمه (5)
تهران (11)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با مبانی چاپ: پیش از چاپ، چاپ، پس از چاپ
نويسنده:لیلا زارعی ؛ نويسنده:فرهاد قره‌زاده‌شربیانی - فرهاد قره‌زاده شربیانی - دیویی: 686.2 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -9567-04-964-978 انتخاب
2- راهنمای چاپ
نويسنده:اسماعیل ابارشی - کیان رایانه سبز - دیویی: 686.22544 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -28-6021-600-978 انتخاب
3- راهنمای ناظران چاپ
نويسنده:بهرام عفراوی ؛ ويراستار:فروزان خیری - دایره چهاررنگ - دیویی: 070.5 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -1-93515-600-978 انتخاب
4- راهنمای جدید چاپ و گرافیک به همراه واژه‌نامه
نويسنده:دیوید بن ؛ مترجم:حمید لباف ؛ ويراستار:مهرنوش مهدوی‌حامد - فرهنگسرای میردشتی،دایره سبز - دیویی: 686.22544 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 0 -55-7141-964-978 انتخاب
5- خدمات چاپ برروی مقوا، سلفون، کاغذ و ظروف پلاستیکی
تدوين: سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان (جهاد دانشگاهی) - موسسه کار و تامین اجتماعی - دیویی: 658.872 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -068-242-600-978 انتخاب
6- دستنامه مراحل چاپ کتاب
نويسنده:بهرام محسنی - باران اندیشه ایرانیان - دیویی: 686.224 - 74 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
7- راهنمای جدید چاپ و گرافیک به همراه واژه‌نامه
نويسنده:دیوید بن ؛ مترجم:حمید لباف ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - فرهنگسرای میردشتی،دایره سبز - دیویی: 686.22544 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 125000 ریال - 0 -55-7141-964-978 انتخاب
8- راهنمای جدید چاپ و گرافیک به همراه واژه‌نامه
نويسنده:دیوید بن ؛ مترجم:حمید لباف ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - فرهنگسرای میردشتی،دایره سبز - دیویی: 686.22544 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2500 نسخه - 125000 ریال - 0 -55-7141-964-978 انتخاب
9- راهنمای جدید چاپ و گرافیک به همراه واژه‌نامه
نويسنده:دیوید بن ؛ مترجم:حمید لباف ؛ ويراستار:مهرنوش مهدوی‌حامد - فرهنگسرای میردشتی،دایره سبز - دیویی: 686.22544 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1500 نسخه - 0 -55-7141-964-978 انتخاب
10- گام به گام تا چاپ کتاب
نويسنده:صدیقه رضایی‌لشکاجانی - صدیقه رضایی ‌لشکاجانی - دیویی: 686.207 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 185000 ریال - 6 -1201-00-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2