لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ژاپن امروز
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 952.0320 - 640 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 250000 ریال - 6 -673-311-964-978 انتخاب
2- ژاپن امروز
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 952.0320 - 159 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 5 -673-311-964 انتخاب
3- ژاپن امروز
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 952.0320 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 120000 ریال - 5 -673-311-964 انتخاب
4- ژاپن امروز
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 952.0320 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 35000 ریال - 5 -673-311-964 انتخاب
5- ژاپن امروز
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 952.0320 - 160 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 160000 ریال - 5 -673-311-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1