لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(320)
چاپ مجدد (118)
تالیف (330)
ترجمه (108)
تهران (389)
شهرستان (49)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (438) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظام مبتنی بر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد: معرفی مهمترین معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر آنها
مترجم:علیرضا ربیعی ؛ مترجم:سپیده ساداتی‌فر ؛ مترجم:آزاده‌السادات طاهری - گرایش - دیویی: 341.481 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3200 ریال - 1 -21-9947-964-978 انتخاب
2- International criminal tribunals and human rights law
نويسنده:Krit Zeegers - خرسندی - دیویی: 341.7358746 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 420000 ریال - انتخاب
3- حقوق زیست محیطی بشر
- دادگستر - دیویی: 344.046 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 66000 ریال - 5 -62-2626-964-978 انتخاب
4- نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)
نويسنده:امیرساعد وکیل ؛ نويسنده:پوریا عسکری - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 323.0944 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 3 -59-7820-964 انتخاب
5- امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
نويسنده:سیدعباس جزائری - سامان دانش - دیویی: 347.55 - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 8 -11-7766-600-978 انتخاب
6- حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در پرتو توسعه حقوق بین‌الملل
نويسنده:علی توکلی‌طبسی - یاس نبی - دیویی: 341.48 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 964-7554-15-X انتخاب
7- حقوق محیط زیست
نويسنده:جاوید جعفرپور ؛ نويسنده:فرشاد شعاریان ؛ نويسنده:سیدعلی جوزی - نشر علم کشاورزی ایران - دیویی: 344.046 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 4 -43-6838-600-978 انتخاب
8- منشور سازمان ملل متحد: انگلیسی به فارسی به اضافه اعلامیه حقوق بشر
گردآورنده:محمد شبرنگ - دانشور - دیویی: 341.232 - 255 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 15000 ریال - 6 -23-5579-964 انتخاب
9- پیوند حمایت کنسولی از اتباع و حق بر دادرسی عادلانه: رهیافتی انسانی در پرتو رویه قضایی بین‌المللی
نويسنده:احسان شهسواری ؛ زيرنظر:امیرحسین رنجبریان - خرسندی - دیویی: 341.35 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 5 -586-114-600-978 انتخاب
10- حمایت کیفری از حقوق بشر (جرم‌انگاری و ضمانت اجرا)
نويسنده:محمدرضا ساکی - نشر میزان - دیویی: 323 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 210000 ریال - 8 -518-511-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44