لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (15)
تالیف (35)
ترجمه (2)
تهران (32)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ گردآورنده:محمد احمدی - مهدی رضایی - دیویی: 155.5 - 80 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 0 -53-5472-600-978 انتخاب
2- راز عشق
نويسنده:امیر عباس‌زاده‌پهلوان ؛ محقق:عبدالحمید صادقی ؛ محقق: دوست‌خواه - امیرعباس فتاح‌زاده - دیویی: 305.23082 - 114 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 8 -4563-04-600-978 انتخاب
3- نوجوان و جامعه
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ نويسنده:مهدی رضایی - مهدی رضایی - دیویی: 305.235 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -3-96970-964-978 انتخاب
4- نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودسازی
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ گردآورنده:محمد احمدی - مهدی رضایی - دیویی: 155.5 - 72 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 3 -52-5472-600-978 انتخاب
5- راز عشق
نويسنده:امیر عباس‌زاده‌پهلوان ؛ محقق:عبدالحمید صادقی ؛ محقق: دوست‌خواه - امیرعباس فتاح‌زاده - دیویی: 305.23082 - 114 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 8 -4563-04-600-978 انتخاب
6- بررسی هنجارها و ناهنجاری‌های دانش‌آموزان با والدین و ارائه راهکارها
نويسنده:فریبا اسدی ؛ ويراستار:حسن رحمان‌پور - مینوفر - دیویی: 155.5 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 8 -37-8590-600-978 انتخاب
7- نقش خانواده در شکل‌گیری ویژگی‌های نوجوانان
نويسنده:سارا منصوری ؛ ويراستار:معصومه کوثری - اندیشه نوآوران - دیویی: 155.518232 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -52-8361-600-978 انتخاب
8- راز عشق
نويسنده:امیر عباس‌زاده‌پهلوان ؛ محقق:عبدالحمید صادقی ؛ محقق: دوست‌خواه - امیرعباس فتاح‌زاده - دیویی: 305.23082 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 8 -4563-04-600-978 انتخاب
9- نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ گردآورنده:محمد احمدی - مهدی رضایی - دیویی: 155.5 - 80 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 0 -53-5472-600-978 انتخاب
10- نوجوان و جامعه
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ نويسنده:مهدی رضایی - مهدی رضایی - دیویی: 305.235 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 1 -3-96970-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4