لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (15)
تالیف (21)
ترجمه (3)
تهران (22)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کردستان
نويسنده:مصطفی چمران - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.08430922 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -113-430-964-978 انتخاب
2- استقبال خونین
نويسنده:علی عبدی‌بسطامی - صریر - دیویی: 955.42045 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -28-6661-964 انتخاب
3- کردستان
نويسنده:مصطفی چمران - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.084 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 2000 نسخه - 17500 ریال - 1 -113-430-964-978 انتخاب
4- کردستان
نويسنده:مصطفی چمران - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.084 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 7 -113-430-964 انتخاب
5- کردستان
نويسنده:مصطفی چمران - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.08430922 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 1000 نسخه - 53000 ریال - 1 -113-430-964-978 انتخاب
6- کردستان
نويسنده:مصطفی چمران - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.08430922 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 1000 نسخه - 88000 ریال - 1 -113-430-964-978 انتخاب
7- مبارزات سیاسی و روشنفکری کرد: در پایان قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم
نويسنده:رمزی قزاز ؛ مترجم:احمد محمدی‌ملایری - احمد محمدی - دیویی: 956.00491597 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 5 -246-350-964 انتخاب
8- کردستان
نويسنده:مصطفی چمران - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.084 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1387 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 1 -113-430-964-978 انتخاب
9- تحلیلی تاریخی و جامعه‌شناختی بر جنبش‌های سیاسی و فرهنگی کرد: از اواخر سده‌ی نوزدهم تا اواسط سده‌ی...
نويسنده:رمزی قزاز ؛ مترجم:مسعود ایزدی - موسسه انتشاراتی آزاداندیشان - دیویی: 956.00491597 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 2 -3-92785-964 انتخاب
10- کردستان
نويسنده:مصطفی چمران - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.42 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 7 -113-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3