لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جوشکاری خطوط لوله
مترجم:علی رمضانخانی ؛ مترجم:هومن هاتمیان ؛ مترجم:مجید حاج‌باقری - قرن - دیویی: 671.520218 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 60000 ریال - 0 -04-6507-600-978 انتخاب
2- جوشکاری خطوط لوله
مترجم:علی رمضانخانی ؛ مترجم:هومن هاتمیان ؛ مترجم:مجید حاج‌باقری - قرن - دیویی: 621.8672 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 0 -04-6507-600-978 انتخاب
3- جوشکاری خطوط لوله = Pipelines welding handbook
مترجم:علی رمضانخانی ؛ مترجم:هومن هاتمیان ؛ مترجم:مجید حاج‌باقری - اندیشیاران - دیویی: 621.8672 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 964-92859-2-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1