لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (18)
تالیف (30)
ترجمه (4)
تهران (32)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
نويسنده:پرویز بختیاری - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.1511 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 6 -68-6175-964-978 انتخاب
2- حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
نويسنده:پرویز بختیاری - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.1511 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 3300 نسخه - 28000 ریال - 6 -68-6175-964 انتخاب
3- حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
نويسنده:پرویز بختیاری - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.1511 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1398 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 6 -68-6175-964-978 انتخاب
4- حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
نويسنده:پرویز بختیاری - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.1511 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 3300 نسخه - 38000 ریال - 6 -68-6175-964 انتخاب
5- حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
نويسنده:پرویز بختیاری - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.1511 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1398 - 2000 نسخه - 270000 ریال - 6 -68-6175-964-978 انتخاب
6- مدیریت داده‌های حسابداری با اکسل
نويسنده:اکبر ولیزاده‌اوغانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب - دیویی: 005.54 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 6 -1326-10-964-978 انتخاب
7- راهبردهای اساسی حسابداری مدیریت
گردآورنده:مهدی همتی‌آسیابرکی ؛ گردآورنده:مینا فرزانه - عیوقی - دیویی: 658.1511 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -53-8291-964-978 انتخاب
8- حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران: کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران (مدیریت ساخت)
نويسنده:سیدمحمدرضا میری‌پور - سیمیا - دیویی: 658.1511 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 155000 ریال - 2 -423-177-600-978 انتخاب
9- ارزیابی حسابداری مدیریت و تغییرات اقتصادی
نويسنده:اسماعیل جعفری - زبان حسابداری - دیویی: 658.1511 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5 نسخه - 1 -2-96581-600-978 انتخاب
10- حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
نويسنده:پرویز بختیاری - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.1511 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 6 -68-6175-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4