لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(92)
چاپ مجدد (216)
تالیف (282)
ترجمه (26)
تهران (281)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (164)

تعداد یافت شده (308) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابداری مالی - مقدماتی: درجه (4): بر اساس استاندارد مهارت حسابداری مالی کد استاندارد 10/96/2/1-1، حسابداری مالی مقدماتی کد 10/15/2/3-1 ...
نويسنده:شهرام روزبهانی ؛ نويسنده:مهدی قربانی ؛ نويسنده:امیررضا خواجه‌وند - موسسه انتشارات فرازاندیش سبز - دیویی: 657 - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 31 سال 1392 - 4000 نسخه - 145000 ریال - 8 -31-8034-964-978 انتخاب
2- حسابداری شرکتها (تضامنی، سهامی و تعاونی) قابل استفاده دانشجویان رشته‌های حسابداری مدیریت و اقتصاد کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای
نويسنده:شهرام روزبهانی - نگاه دانش - دیویی: 657.04307 - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 8 -82-7119-964 انتخاب
3- حسابداری مالی - مقدماتی: درجه (4): بر اساس استاندارد مهارت حسابداری مالی کد استاندارد 10/96/2/1-1، حسابداری مالی مقدماتی کد 10/15/2/3-1 ...
نويسنده:شهرام روزبهانی ؛ نويسنده:امیررضا خواجه‌وند - موسسه انتشارات فرازاندیش سبز - دیویی: 657 - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1388 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 8 -31-8034-964-978 انتخاب
4- حسابداری عمومی مقدماتی: مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با کد بین‌المللی 1-10/98
نويسنده:یعقوب نماینده - صفار - دیویی: 657.076 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3500 نسخه - 23000 ریال - 3 -30-5882-964 انتخاب
5- حسابداری مقدماتی
نويسنده:مجتبی شیخان - فرهنگ ایلیا - دیویی: 657 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 5 -71-8684-964 انتخاب
6- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1392 - 1200 نسخه - 196000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
7- اصول حسابداری (3) بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی قابل استفاده کلیه دانشجویان حسابداری و مدیریت
نويسنده:فرخ برزیده ؛ نويسنده:سیدمجید شریعت‌پناهی - ادبستان - دیویی: 657.076 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 964-91428-6-X انتخاب
8- حسابداری تکمیلی: بر اساس استاندارد 1-10/14 حسابداری تکمیلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ...
نويسنده:شهرام روزبهانی ؛ ويراستار:امیرعلی اصغری - موسسه انتشارات فرازاندیش سبز - دیویی: 657 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3500 نسخه - 20000 ریال - 3 -6-94266-964 انتخاب
9- اصول حسابداری (2) (رشته‌های حسابداری و مدیریت) (دوره کامل یک جلدی)
نويسنده:یحیی حساس‌یگانه ؛ ويراستار:علی ثقفی - ترمه - دیویی: 657.076 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 9 -406-978-964-978 انتخاب
10- حسابداری پیشرفته 2
نويسنده:محمدمهدی حمیدی‌زاده ؛ نويسنده:فرزین رضایی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - دیویی: 657.076 - 252 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 5 -2751-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31