لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (5)
تالیف (13)
ترجمه (8)
تهران (19)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسرار نوجوانی، تربیت فرزند در دوره نوجوانی ( 14 تا 20 سالگی)
نويسنده:احمد یوسف‌پور ؛ گرافيست:فاطمه آمره‌ئی - نشاء - دیویی: 306.874 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -50-7058-964-978 انتخاب
2- تحلیل رفتار متقابل برای نوجوانان و جوانان
نويسنده:الوین فرید ؛ مترجم:منصوره شریفی ؛ مترجم:حمید نمازیها - فراروان - دیویی: 305.235 - 144 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300 نسخه - 250000 ریال - 2 -45-2842-964-978 انتخاب
3- اسرار نوجوانی، تربیت فرزند در دوره نوجوانی: ( ۱۴ تا ۲۰سالگی)
نويسنده:احمد یوسف‌پور ؛ گرافيست:فاطمه آمره‌ئی - نشاء - دیویی: 306.874 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -50-7058-964-978 انتخاب
4- تحلیل رفتار متقابل برای نوجوانان و جوانان
نويسنده:الوین فرید ؛ مترجم:منصوره شریفی ؛ مترجم:حمید نمازیها - فراروان - دیویی: 305.235 - 182 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -14-2842-964-978 انتخاب
5- در گذر از بحران: راهنمای والدین و نوجوانان
نويسنده:تونی اسمیت ؛ نويسنده:الیزابت فنویک ؛ مترجم:ناهید رشید - آسیم - دیویی: 305.235 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 31000 ریال - 4 -151-418-964 انتخاب
6- کار با نوجوانان: راهنمای درمانگران، روان‌شناسان و مشاوران
نويسنده:جولی‌آن لیسر‌-‌ماریا ؛ نويسنده:نیکول نیکوترا ؛ ويراستار:نانسی‌بوید وب - دیدار - دیویی: 362.7 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 210 نسخه - 380000 ریال - 3 -130-104-600-978 انتخاب
7- پرکردن شکاف: راهکاری برای به هم نزدیک کردن والدین و نوجوانها
نويسنده:جی مک‌گراو ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:بهاره فیروزه - آسیم - دیویی: 306.874 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 27000 ریال - 6 -293-418-964 انتخاب
8- تحلیل رفتار متقابل برای نوجوانان و جوانان
نويسنده:الوین فرید ؛ مترجم:منصوره شریفی ؛ مترجم:حمید نمازیها - فراروان - دیویی: 305.235 - 178 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 8 -14-2842-964-978 انتخاب
9- بررسی مقایسه‌ای مشکلات ارتباطی نوجوانان با والدین از دیدگاه نوجوانان و والدین
نويسنده:فرح قنواتی ؛ نويسنده:فاطمه قنواتیان - اهوراقلم - دیویی: 306.874 - 44 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -007-426-600-978 انتخاب
10- بررسی هنجارها و ناهنجاری‌های دانش‌آموزان با والدین و ارائه راهکارها
نويسنده:فریبا اسدی ؛ ويراستار:حسن رحمان‌پور - مینوفر - دیویی: 155.5 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 8 -37-8590-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3