لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(568)
چاپ مجدد (766)
تالیف (1156)
ترجمه (178)
تهران (1159)
شهرستان (175)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (268)

تعداد یافت شده (1334) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حسابداری
نويسنده:عزیز نبوی - فروردین - دیویی: 657 - 400 صفحه - (در1جلد ) - وزیری - چاپ 13 سال 1363 - 3000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
2- اصول حسابداری
نويسنده:عزیز نبوی - فروردین - دیویی: 657 - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - چاپ 13 سال 1360 - انتخاب
3- اصول حسابداری
نويسنده:فیلیپ فس ؛ نويسنده:کلیفوردرالین نیس‌ونگر ؛ مترجم:مهدی تقوی - سحر - دیویی: 657 - 5000 صفحه - (در10جلد ) - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 2000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
4- اصول حسابداری
نويسنده:فیلیپ فس ؛ نويسنده:کلیفوردرالین نیس‌ونگر ؛ مترجم:مهدی تقوی - پیشبرد - دیویی: 657 - 500 صفحه - (در1جلد ) - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 2000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
5- اصول حسابداری
نويسنده:عزیز نبوی - کتابخانه فروردین - دیویی: 657 - جلد 2 - چاپ 1 سال 1363 - 850 ریال - انتخاب
6- اصول حسابداری
نويسنده:عزیز نبوی - کتابخانه فروردین - دیویی: 657 - 374 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1363 - 500 ریال - انتخاب
7- اصول حسابداری
نويسنده:مصطفی علی‌مدد ؛ نويسنده:نظام‌الدین ملک‌آرایی - سازمان‌ حسابرسی‌ مرکز تحقیقات ‌تخصصی‌ حسابداری ‌و حسابرسی - دیویی: 657 - 408 صفحه - جلد 1 - رحلی - چاپ 1 سال 1367 - 10000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
8- اصول حسابداری
نويسنده:فیلیپ فس ؛ نويسنده:کلیفوردرالین نیس‌ونگر ؛ مترجم:مهدی تقوی - سحر - دیویی: 657 - 500 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 3 سال 1367 - 2000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
9- اصول حسابداری
نويسنده:عزیزالله نبوی - فروردین - دیویی: 657 - 416 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 6 سال 1362 - 3000 نسخه - 440 ریال - انتخاب
10- اصول حسابداری (قسمت اول )
نويسنده:عزیزالله نبوی - فروردین - دیویی: 657 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1364 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 134